de Keizerskroon

Zilverreigerdreef 101 2643 MC Pijnacker

  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon

In het kort

Toelichting van de school

De Keizerskroon is een school in de nieuwbouwwijk Keijzershof, in Pijnacker. De wijk is nog volop in aanbouw en het leerlingenaantal blijft voorlopig nog groeien. Naast de basisvakken (rekenen, taal, lezen) maakt de school voor de overige vakken gebruik van het International Primary Curriculum, een eigentijds programma dat de wereldoriënterende en creatieve vakken in samenhang aanbiedt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwe wijk, nieuwe school !
  • Leren, Beleven, Groeien!
  • Plezier in leren: IPC
  • School maak je samen
  • Professioneel en deskundig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Keizerskroon is gesitueerd in de nieuwbouwwijk Keijzershof. Door nog uitvoerende bouwprojecten in Keijzershof en de naast gelegen wijk Tuindershof is de verwachting dat het leerlingenaantal nog verder zal groeien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
550
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Keizerskroon werken we met het vijf gelijke dagen model en hebben de kinderen op alle dagen school van 8.30 tot 14.00 uur.  De deur gaat om 8.15 uur open en wordt er in alle groepen gestart met een inloop. Alle kinderen lunchen op school, samen met de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven