de Keizerskroon

Zilverreigerdreef 101 2643 MC Pijnacker

  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon

In het kort

Toelichting van de school

De Keizerskroon is een school in de nieuwbouwwijk Keijzershof in Pijnacker. Naast de basisvakken (rekenen, taalverzorging en lezen) bieden we de andere vakgebieden op een doordachte en eigentijdse wijze aan via IPC (International Primary Curriculum). Hierin staat altijd een bepaald thema centraal dat we laten aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Op de Keizerskroon werken we met elkaar aan goed onderwijs op een school waar kinderen leren, het onderwijs beleven en daarmee tot groei! komen. En dat willen we graag laten zien aan de kinderen en ouders!

De Keizerskroon heeft ruim 560 leerlingen, verdeeld over 25 groepen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren, Beleven, Groeien!
  • Plezier in leren: IPC
  • Professioneel en deskundig
  • School maak je samen
  • Rust en structuur als basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij werken niet met een wachtlijst! Dus aanmelden kan!

Via onze website of telefonisch kunt u laten weten interesse te hebben in onze school. Wij plannen graag een kennismakingsgesprek en rondleiding in!
We zijn weliswaar een wat grotere school maar door de grote mate van contact, aandacht voor en verbinding met kinderen én hun ouders en verzorgers zijn we een warme en knusse plek voor allen die betrokken zijn bij onze school.

Onze mooie school is een driestromenschool met 7 groepen 1/2 en in elke jaarlaag 3 groepen (3 t/m 8). In totaal 25 groepen.
De gemeentelijke prognoses voorspellen een groei van het leerlingenaantal.
In onze omgeving zijn en/of worden twee wijken opgeleverd: Keijzershof en Tuindershof.

Er vindt instroom en doorstroom van startende gezinnen en jonge gezinnen plaats.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
557
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Keizerskroon werken we met het vijf gelijke dagen model en hebben de kinderen op alle dagen school van 8.30 tot 14.00 uur.  De deur gaat om 8.15 uur open en wordt er in alle groepen gestart met een inloop voor de kinderen. De inloop zorgt ervoor dat de kinderen in de leerstand komen zodat zij een goede start van de dag hebben. Alle kinderen lunchen op school samen met hun leerkracht.

Ouders zijn welkom om op maandag en woensdag mee naar de klas te lopen. De overige dagen nemen ouders afscheid bij de toegangsdeuren.

Uiteraard zijn ouders altijd welkom in school als zij iets met de leerkracht willen bespreken. Wij verzoeken ouders dan om een afspraak te maken met de leerkracht omdat het niet mogelijk is om in de ochtend tijd en aandacht vrij te maken om inhoudelijk met ouders in gesprek te gaan omdat de kinderen dan in de klas zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven