de Keizerskroon

Zilverreigerdreef 101 2643 MC Pijnacker

  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij gebruiken sinds het schooljaar 2020-2021 de vragenlijsten 'Leerlingtevredenheid' van PO Vensters onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Hiermee maken wij inzichtelijk hoe tevreden de leerlingen zijn over de school en wat hun beleving is op het gebied van sociale veiligheid.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eens in de vier jaar (minimaal) nemen wij onder de ouders van de Keizerskroon een oudertevredenheidspeiling af.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven