Casa tweetalige Montessorischool

Goudenregensingel 25 A 2641 AV Pijnacker

  • Onderzoek in het Science Center
  • Werken in de moestuin
  • Koken voor de hele klas
  • Montessori rekenmateriaal
  • Kosmisch onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Casa Tweetalige Montessori School. Een integraal kindcentrum waar opvang en school volledig geïntegreerd zijn. 

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Casa Tweetalige Montessorischool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de onszelf. Waar nodig hebben we een toelichting op de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori (AMI)
  • Tweetalig (NE/EN)
  • Onderwijs/opvang geïntegreerd
  • Vanaf 1 jaar naar school
  • Ondersteunen onafhankelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Casa is gestart in 2011 met 22 kinderen en zal doorgroeien naar maximaal 465 in de leeftijd van 1-12 jaar. Omdat in dit overzicht alleen de leeftijd van 4-12 jaar wordt getoond, zal dit maximaal uitkomen op 360 kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Casa is 50 weken per jaar geopend (met uitzondering van nationale feestdagen), op werkdagen van 7:30-18:00 uur. Casa is één week gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar en ook nog vijf losse dagen die verspreid zijn over het jaar; deze dagen worden voornamelijk gebruikt voor studiedagen van het personeel. Daarnaast gaan de kinderen vanaf vijf jaar één week gedurende de zomer naar Jeugdland in Pijnacker. Deze week zal er dus wel opvang zijn maar wordt geen onderwijs geboden. 

Opvang en school zijn volledig geïntegreerd. Gedurende de hele dag worden alle activiteiten aangeboden, alleen op de woensdag- en de vrijdagmiddag is er een aangepast programma.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven