Casa tweetalige Montessorischool

Goudenregensingel 25 A 2641 AV Pijnacker

  • Onderzoek in het Science Center
  • Werken in de moestuin
  • Koken voor de hele klas
  • Montessori reken materiaal
  • Kosmisch onderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In dit vreemde schooljaar hebben onze leerlingen veel gemist; vooral elkaar. Het was na de lockdown weer zoeken naar evenwicht in de klassen en dat is goed gelukt. We hebben veel geïnvesteerd in elkaar en ook in 'tools' voor de kinderen om om te gaan met onzekerheid, veranderingen en je plaats binnen een groep.

Ongeveer 100 kinderen hebben de vragenlijst (online) ingevuld. Sommige kinderen gaven achteraf aan dat ze soms 'iets vergeten waren' in te vullen. Dat zie je onder andere in de resultaten. De vraag 'welk rapportcijfer geef je je school' is door tien leerlingen niet ingevuld (score 0).

Het resultaat is nu een 7,3. Echter een snelle rekensom leert ons dat als we de niet-ingevulde scores mee zouden rekenen (ervan uitgaande dat deze tien leerlingen ook gemiddeld een 7 zouden hebben geven), het gemiddelde op een 8 uit zou komen. En met die score zijn we heel tevreden. 

We zullen de deelvragen met elkaar analyseren en samen met de kinderen kijken wat we met elkaar nog beter kunnen maken en hoe we dat kunnen doen. Kinderen hebben zelf vaak de beste ideeën!

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De resultaten van de ouder enquête zijn in het algemeen erg positief: Casa krijgt een gemiddeld 'rapportcijfer' van 7,4 en 69% van de kinderen gaat met (erg) veel plezier naar school. De volgende zaken vallen op:

  • Tweetaligheid en Montessori onderwijs zijn de hoofdredenen van de keuze voor Casa
  • Er is relatief veel commentaar ten aanzien van het schoolgebouw (helaas is dat wel logisch gezien de verouderde staat van het gebouw en het wachten op een nieuwe locatie).
  • Alhoewel de meeste respondenten aangeven tevreden (25%) of zelfs erg tevreden (32%) te zijn met de informatiebijeenkomsten, zijn er in de toelichtingen wel opmerkingen gemaakt over het tijdstip (overdag) van de informatiebijeenkomsten

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven