Josephschool

Acacialaan 8 2641 AC Pijnacker

  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Schooljaar 2022-2023:

Onze leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben de PO vensters vragenlijst ingevuld. Zij geven hun school het rapportcijfer 8,6.

Wij delen de resultaten van dit onderzoek met de inspectie.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2022 werd de ouderenquête van venster PO uitgevoerd. 


Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven