Josephschool

Acacialaan 8 2641 AC Pijnacker

  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool
  • Schoolfoto van Josephschool

In het kort

Toelichting van de school

“De Josephschool: Samen leren in een vertrouwde omgeving”

Samen

Samen vanuit de betrokkenheid met elkaar; de leerlingen, de leerkrachten, de ouders.

Leren

Leren is de weg naar zelfstandigheid, weten wat je kunt en nog niet kunt, leren omgaan met elkaar met een goede basis aan kennis en vaardigheden. Leerlingen leren oog en oor te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.

Vertrouwde omgeving

In een vertrouwde omgeving waarin aandacht is voor rust, regelmaat en structuur, waarin we elkaar kennen en waar de deuren openstaan voor leerlingen, ouders, team en de directe omgeving.  

Welkom op de Josephschool. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Leren
  • In een vertrouwde omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (het overblijven)

Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind tussen de middag over te laten blijven. De overblijvende kinderen worden begeleid door overblijfkrachten, die ieder of gezamenlijk de zorg dragen voor een groep kinderen. Van de overblijfkrachten verwachten wij dat ze in hun benadering van kinderen aansluiten bij het pedagogisch beleid van onze school.

Overblijven tijdens de middagpauze is voor alle kinderen (gr. 1 t/m 8) mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en op vrijdag (gr. 4 t/m 8) tegen betaling. 

Voor de leerlingen in groep 8 gaan we ervan uit dat zij geen gebruik meer maken van de TSO. In voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs zijn wij als school van mening dat het een goede stap is naar zelfstandigheid om zelf thuis te gaan lunchen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven