Christelijke Basisschool Het Waterschip

Burgemeester Beyenstraat 81 3195 RB Pernis Rotterdam

  • Samenwerking met de muziekschool
  • Uitreiking cheque aan Stichting Jarige Job. Elk jaar kiest de school een goed doel
  • Onder schooltijd en buiten schooltijd worden er lessen aangeboden
  • Elk jaar houden we een startdienst in de kerk aan het einde van de Gouden Weken.
  • Alle leerlingen uit de groepen 4 - 8 mogen een knijper met de eigen naam ophangen om aan te geven of ze die dag tot leren kunnen komen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ouders hebben een indruk van een school, maar hoe ervaren leerlingen het onderwijs? Wij vragen de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 elk jaar middels een leerling peiling wat zij van de school en het onderwijs vinden. In de bijlage ziet u de resultaten. Wij zien dat onze leerlingen gemiddeld een 7,6 geven aan de school. Dit is een realistisch cijfer. Wij streven naar een 8 gemiddeld. We zien dat de leerlingen over de lessen gemiddeld meer tevreden zijn (gemiddeld 8,4) als over de school (gemiddeld 6,7) dus op het gebied van de school liggen de meeste kansen.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De basisschooltijd is een belangrijk stuk van het leven, voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind zo’n 8000 uren toe aan de zorg van de juffen en meesters van onze school. Dat is een behoorlijk deel van een kinderleven. Samen met de kinderen, u als ouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team maken we de school tot wat het is: een gemeenschap waarin kinderen uitgedaagd worden om te leren van en met elkaar.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven