Christelijke Basisschool Het Waterschip

Burgemeester Beyenstraat 81 3195 RB Pernis Rotterdam

  • Samenwerking met de muziekschool
  • Uitreiking cheque aan Stichting Jarige Job. Elk jaar kiest de school een goed doel
  • Onder schooltijd en buiten schooltijd worden er lessen aangeboden
  • Elk jaar houden we een startdienst in de kerk aan het einde van de Gouden Weken.
  • Alle leerlingen uit de groepen 4 - 8 mogen een knijper met de eigen naam ophangen om aan te geven of ze die dag tot leren kunnen komen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de "Venstersite" van CBS Het Waterschip, een christelijke school in Pernis.

Op deze site vind u veel gegevens, vooral cijfers, zoals ze aangeleverd worden aan de onderwijsinspectie.

Het Waterschip kijkt graag naar alle kinderen. Alle leerlingen mogen zijn wie ze zijn. Schoolcultuur en klimaat zijn sfeerbepalend voor hoe wij werken en samenwerken met kinderen en ouders.    

Op onze school biedt een goede, fijne en veilige omgeving waar kinderen tot leren kunnen komen. Onze resultaten zijn in orde. Daar zijn wij trots op en daar bouwen we graag aan verder met ouders, leerlingen en leerkrachten.

Want als een kind zich goed voelt, komt het tot leren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is anders
  • Zonder relatie geen prestatie
  • De leerkracht doet er toe
  • Werken met de omgeving
  • Ouderbetrokkenheid 3.0

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door goed onderwijs te geven en stabiel in het aanbod in de groepen te zijn,  groeit de school. Het huidige leerlingenaantal ligt boven de prognose gesteld door Vensters.

Op 01-10-2023 hadden wij 237 leerlingen en we verwachten dat we nog iets zullen stijgen in schooljaar 2024-2025.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheidsbeleving is belangrijk. Een kind komt tot leren als hij of zij goed in zijn vel zit en de omgeving heeft hier een belangrijke rol in. Door dagelijks met sociale veiligheid bezig te zijn, geven wij kinderen instrumenten in handen om met een goed gevoel naar school te gaan. Wij zien dat dit vruchten afwerpt. Leerlingen geven goede scores op de tevredenheidspeiling en de SCOL laat goede resultaten zien. Dit zien wij als team zijnde in het feit dat er op school een rustig leerklimaat heerst waar ieder kind gezien wordt en gerespecteerd wordt om wie hij of zij is. Wij sluiten leerlingen niet uit en proberen om leerlingen vanuit de visie dat thuis - nabij onderwijs het beste is zoveel mogelijk bij ons op school een plaats te geven.

Terug naar boven