Christelijke Basisschool Het Waterschip

Burgemeester Beyenstraat 81 3195 RB Pernis Rotterdam

  • Met opa's, oma's, ouders en belangstellenden een high tea
  • Samenwerking met de muziekschool
  • Uitreiking cheque aan Stichting Jarige Job. Elk jaar kiest de school een goed doel
  • Realisatie door sponsoring van Shell, de lessen gegeven door de techniekmeester
  • Onder schooltijd en buiten schooltijd worden er lessen aangeboden

Het team

Toelichting van de school

Het personeel op CBS Het Waterschip is een team met verschillende achtergronden en leeftijden. Omdat het team niet zo groot is, wordt er met iedereen samen gewerkt.

De teamleden hebben schooljaar 2018-2019 de jaarlijkse tevredenheidspeiling ingevuld. Hiervoor gebruiken wij een PCBO instrument waarbij de gemiddelden met alle PCBO scholen worden gemeten. Hier wordt op alle onderdelen gemiddeld of bovengemiddeld goed gescoord.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt er een invaller ingezet. De school probeert de meeste zaken intern op te vangen omdat er weinig tot geen inzetbaarheid van buitenaf wordt geboden door het lerarentekort Deze interne oplossingen zijn bijvoorbeeld door partimers vragen extra te werken. Indien dit niet kan worden de leerlingen verdeeld over de verschillende groepen. Indien dit geen optie is, worden leerlingen van hogere groepen naar huis gestuurd. Deze maatregel wordt alleen genomen bij hoge uitzondering.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben 3 kleuterklassen, drie groepen 1/2.

In groep 3 t/m 8 heeft het Waterschip leerstofjaarklassen, van alle groepen hebben wij er één in de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs is 01-08-2014 landelijk ingevoerd. Wanneer uw kind opvalt of uitvalt zoeken wij samen naar een passend antwoord binnen de school of in de schoolomgeving. Ouders, school en mensen met specialismen werken samen voor optimale kansen en mogelijkheden. PPO-Rotterdam wordt hierbij betrokken.

Onze schoolmaatschappelijk werker, Carla Huson, is elke donderdag bij ons op school. Onze school heeft een intern begeleider, mevr. F. de With-’t Hart. 

Op maandag is er een logopediste vanuit Expertise centrum aanwezig op school. Via de intern begeleider worden de leerlingen die logopedie nodig hebben aangedragen.

Op vrijdag hebben wij een fysiotherapeut op school. Zij werkt via First Step en heet Rosina de Bruijn.

Edith Nelson is onze specialist op het gebied van hoogbegaafden onderwijs.

We werken sinds schooljaar 2020 - 2021 samen met Educto die 8 leerlingen in  twee groepen extra spelling aanbiedt.

Op dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 de kans om deel te nemen aan de huiswerkklas. Dit bieden wij aan ism de bijlesmeester. Wij constateerden dat leerlingen thuis niet altijd tot het maken van huiswerk kwamen. Deze leerlingen mogen deelnemen aan de huiswerkklas.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven