Aloysiusschool

Zandvoorterpad 8 2051 BC Overveen

  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Schoolfoto van Aloysiusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks meten wij de leerlingtevredenheid middels een vragenlijst onder de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8.
We zijn trots op het hoge rapportcijfer dat onze leerlingen ons geven. Het geeft aan dat de kinderen zich bij ons veilig voelen en dat ze met plezier naar school gaan.   

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven