Aloysiusschool

Zandvoorterpad 8 2051 BC Overveen

  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Schoolfoto van Aloysiusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Aloysiusschool is een relatief kleine school, met een heel fijne, knusse sfeer. Met onze kernwaarden Verbinding, Uitdaging en Erkenning hebben we aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind. We hebben een enthousiast team, dat iedere dag op liefdevolle wijze voor kwalitatief onderwijs zorgt. 

Iedere week krijgen alle kinderen muziekles van een gekwalificeerde muziekleerkracht van Hallo Muziek. Hierbij leren de kinderen van de groepen 5 t/m 8 ieder half jaar een ander muziek instrument bespelen.
De wereldoriëntatie vakken geven we thematisch met de werkwijze VierKeerWijzer. En er is veel aandacht voor de sociale vaardigheden met de Kanjertraining. 

Wij zijn een school waar ieder kind wordt uitgedaagd en zichzelf kan zijn! 

Ik nodig u van harte uit voor een persoonlijke rondleiding, zodat u zelf de sfeer kunt komen proeven en kennis kunt maken. 

Met vriendelijke groet, 
namens het team van de Aloysiusschool,
Charlotte van Weezenbeek, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed pedagogisch klimaat
  • Kleinschalig
  • Zorg voor elkaar
  • Samenwerken
  • Blijvende ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze school is stabiel. Het aantal ligt rond de 215.

Op onze school zijn alle kinderen uit onze directe omgeving van harte welkom. Dit geldt ook voor kinderen uit de gemeente Haarlem die vlakbij onze school wonen. Het plaatsingsbeleid van Gemeente Haarlem geldt niet voor onze school!

Ouders zijn van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding en kennismakingsgesprek. Daarvoor kunt u contact opnemen met de school. We zijn trots op onze school en laten deze graag zien. Tijdens de rondleiding vertellen we wat voor een school de Aloysius is en kunt u al uw vragen stellen. We laten onze groepen zien en nemen een kijkje in de klassen. 

Op dit moment hebben we geen wachtlijst.
Voor schooljaar 2023 - 2024 hebben we nog plek

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle groepen beginnen iedere ochtend om 8.30 uur. Wij verwachten dan elk kind in de klas. Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen alle groepen om 14.45 uur. Op woensdag is dit om 12.15 uur. Op vrijdagmiddag eindigt groep 1 t/m 4 om 12.00 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit op vrijdag om 14.45 uur. Onze schooldeuren gaan om 8.15 uur open, de kinderen mogen dan naar binnen komen.

In de onderbouw (groepen 1-2) is het gebruikelijk dat de ouders de kinderen naar de deur van de klas brengen. Voor de andere groepen geldt dat de kinderen zelf naar binnen gaan. Eens per week hebben we inloopochtend, zodat de kinderen aan hun ouders kunnen laten zien waar ze aan werken en mee spelen in de klas. 

Onze leerlingen lunchen 15 tot 20 minuten onder begeleiding van de leerkracht en spelen een half uur buiten onder toezicht van een coördinator en vrijwilligers van de TSO-organisatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hoe gaan we met elkaar om

Wij willen dat onze leerlingen goed met elkaar om kunnen gaan. Zowel in de klas, op het schoolplein, op straat en natuurlijk ook thuis. Met plezier naar school gaan is de basis van al het leren. We proberen een veilig en fijn schoolklimaat te scheppen. Dit doen wij door middel van de Kanjertrainingen en het Kanjer-voel-je-veilig protocol.

Terug naar boven