Immanuelschool

Kluwen 5 3421 KW Oudewater

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Immanuelschool te Oudewater. U krijgt inzicht in de organisatie en resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

De Immanuelschool is één van de 16 scholen die behoren bij Stichting PCPO De Vier Windstreken (www.d4w.nl).

Voor uitgebreidere en praktische informatie kijk dan op onze website www.immanuelschool.d4w.nl of volg ons op social media.  (www.facebook.com/D4W.Immanuelschool of www.instagram.com/immanuelschooloudewater)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open christelijk
  • gelukkig leren
  • elk kind is uniek en welkom
  • thematisch onderwijs
  • gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine stadsschool in Oudewater. Voordeel hiervan is dat het gemiddelde aantal leerlingen aan het begin van het schooljaar per groep zo rond de 22 ligt. De kleutergroepen starten met kleinere groepen. Gedurende het jaar stromen er nieuwe leerlingen in waardoor de kleutergroepen groeien tot aan de zomervakantie. We starten ook dit schooljaar weer met 8 groepen en een Taalklas voor nieuwkomers.

Kinderen en hun ontwikkeling staan centraal. Wij proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten zodat elk kind een gelukkige basisschoolperiode heeft. We vinden de mening van onze leerlingen belangrijk en daarom hebben we ook een leerlingenraad. Zij brengen ideeën in bij de MR en directie.

De sfeer in de school is heel fijn, omdat kinderen en ouders elkaar kennen en de lijntjes van school naar thuis en andersom kort zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven