Immanuelschool

Kluwen 5 3421 KW Oudewater

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van de Immanuelschool te Oudewater waarop u inzicht krijgt in de organisatie en resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van de Immanuelschool.

Voor uitgebreidere en praktische informatie verwijzen wij u naar de website van de school: https://www.d4w.nl/immanuelschool/home/

Wilt u zien waar we mee bezig zijn in de praktijk, kijk dan op onze facebookpaqgina: https://nl-nl.facebook.com/D4W.Immanuelschool/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open christelijk
  • gelukkig leren
  • elk kind is uniek en welkom
  • thematisch onderwijs
  • gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal in Oudewater gedaald. De daling van het leerlingenaantal in Oudewater heeft tot resultaat dat we niet zulke volle kleutergroepen hebben. Voordeel van de krimp is dat de sfeer in de school heel fijn is omdat kinderen en ouders elkaar kennen en de lijntjes van school naar thuis (en andersom) kort zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven