Immanuelschool

Kluwen 5 3421 KW Oudewater

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar vullen leerlingen een vragenlijst in uit het instrument ZIEN waarbij onder andere gekeken wordt naar welbevinden (WB), pestbeleving (PB) en veiligheidsbeleving (VB).

Voor het overzicht m.b.t. sociale veiligheid wordt het schoolpercentage m.b.t. tot pestbeleving uitgesplitst in de volgende stellingen:

  • Andere kinderen doen mij pijn;
  • Andere kinderen schelden mij uit;
  • Andere kinderen sluiten mij buiten en
  • Andere kinderen lachen mij uit.

Deze schoolresultaten worden vergeleken met de landelijke gemiddelden en wij zijn er trots op dat de kinderen op de Immanuelschool zich veilig voelen en vrijwel geen pestbeleving wordt ervaren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Om de twee jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek gedaan m.b.v. de ouderenquête vanuit het instrument WMK-PO. De uitslag was dit jaar ook weer iets om trots op te zijn. Ouders zijn over het algemeen genomen heel tevreden over de Immanuelschool. De gemiddelde score was een 3,4 (er kon tussen de 1 en 4 gescoord worden), een ruime voldoende dus!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven