Mariaschool RK Basisonderwijs

Nieuwstraat 9 -11 3421 BT Oudewater

  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

"Jouw leerplezier begint bij de Mariaschool"

Op de Mariaschool bieden wij kinderen een veilige omgeving, waarin zij zich - met respect voor anderen - kunnen ontplooien tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke mensen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kwalitatief goed onderwijs
  • zelfbewust groeien
  • betrokkenheid
  • sociale vaardigheden
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Mariaschool bieden wij kinderen een veilige omgeving, waarin zij zich - met respect voor anderen - én met plezier, kunnen ontplooien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.

Kernpunten van de Mariaschool:

- Goed onderwijs met moderne en passende onderwijsmethoden
- leerzame projecten, vieringen en activiteiten
- oog voor kwaliteit
- respect, veiligheid en plezier op school
- een enthousiast, actief en betrokken team van juffen én meesters 
- ruime leslokalen en meerdere speelpleinen
- vrijwillige ouderbetrokkenheid
- professionele tussenschoolse opvang
- centrale ligging midden in de stadskern in een prachtig schoolgebouw met inpandige gymzaal

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school.  Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven