Mariaschool RK Basisonderwijs

Nieuwstraat 9 -11 3421 BT Oudewater

  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Mariaschool RK Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op de Mariaschool vinden we het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen. Alleen dan kunnen ze zich volledig ontwikkelen. Daar werken we met de kinderen, hun ouders én het team erg hard aan. We gebruiken o.a. de methode "Bikkel' in groep 1 t/m 8  om de sociale ontwikkeling te stimuleren. Elke maand staat er  schoolbreed een regel van de maand centraal. Naast alle oudergesprekken worden er met alle kinderen ook leerling gesprekken gevoerd zodat wij als leerkrachten goed op de hoogte zijn van het wel en wee van onze kinderen.

We zijn dan ook erg trots dat de leerlingen de sociale veiligheid op onze school het rapportcijfer 8,4 geven. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

 In mei 2021 hebben de ouders ouder het tevredenheidsonderzoek ( de ouderenquête ) ingevuld. Dit heeft 51 % gedaan. Ouders geven de school het rapportcijfer 7,9. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven