RK Basisschool Sint Anthonius

Burg Versluijsstraat 20 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Samen leren
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius

Het team

Toelichting van de school

Er werken 6 leerkrachten op basisschool St Anthonius, één van de leerkrachten is tevens intern begeleider, een ander plaatsvervangend directeur. We werken met deze 6 leerkrachten in 4 combinatiegroepen.

Op de school werken ook 1 conciërge en 1 directeur. De conciërge werkt 1,5 dag per week op de school. De directeur is 3 dagen op school en tevens vestigingsmanager van de kinderopvang.

Daarnaast werken er nog een zorgassistente, een onderwijsassistent en een leraarondersteuner op school. De zorgassistente is werkzaam in de kleutergroep en ondersteund de leerkracht in de groep. De onderwijsassistent is twee dagen aanwezig en ondersteund de zorgleerlingen op onze locatie. De leraarondersteuner werkt twee dagen naast de leerkracht in groep 7-8 en twee dagen in groep 1-2. 

Zowel onderwijsasissistent als leraarondersteuner zijn bezig met de opleiding tot leerkracht. Wij zijn een lerende organisatie. 


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8. Wij stellen jaarlijks de combinatiegroepen vast op basis van de volgende uitgangspunten:

  • leerlingaantal per onderwijsgroep,
  • onderwijsbehoeften van kinderen,
  • competenties van de leerkrachten.

We werken op basisschool St Anthonius volgens het concept van Kansrijke CombinatieGroepen (KCG) van Cedin Onderwijs. Een moderne, efficiënte en kwalitatief goede invulling van het werken in combinatiegroepen!

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven