RK Basisschool Sint Anthonius

Burg Versluijsstraat 20 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school heeft, om de leerlingtevredenheid te meten, gebruik gemaakt van de enquête binnen Mijn Vensters - Scholen op de Kaart. Op deze pagina leest u de resultaten.

De resultaten zijn redelijk betrouwbaar. Gezien de kleine groep leerling respondenten,  in schooljaar 2021-2022 vinden wij ons cijfer enigzins tegenvallen. We hebben namelijk hoge verwachtingen van onszelf en willen er alles aan doen om leerlingen zich veilig te laten voelen op onze locatie. We gebruiken daarom niet alleen deze tevredenheidsenquête als analysemiddel maar maken ook onze ook gebruik van eigen observatiemiddelen (sociogram en IEP LVS Hart en Handen) deze hebben ons aanvullende informatie gegeven. Bij de cijfers hoort namelijk altijd een verhaal! Elke dag zetten we ons voor de volle 100% in voor alle kinderen op onze locatie. Samen, Uitdagend en Optimaal ontwikkelen, zijn onze kernwaarden! Dit willen we voor alle kinderen realiseren.

Kinderen moeten zich veilig voelen en (zoveel mogelijk) graag naar school gaan, dan pas kunnen ze zich ontplooien en ontwikkelen. Ze leren niet alleen met hun hoofd maar juist ook willen we ze leren wat leven is (Gezondheid, Sport,  Welbevinden en Autonomie zijn dan ook onderdelen waar we op insteken)  Wij bieden een uitdagende omgeving en doen er alles aan om uw kind de kans te bieden zich te ontwikkelen tot wie hij/zij worden wil.  Dat kunnen we niet alleen! Samen met ouders, externe begeleiders en wie er allemaal bij het kind betrokken zijn, geven we vorm aan de ruimte waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven