RK Basisschool Sint Anthonius

Burg Versluijsstraat 20 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius

In het kort

Toelichting van de school

Op Sint Anthonius zijn samen groeien en ontwikkelen belangrijke kernwaarden. We besteden uiteraard aandacht aan kennisoverdracht, maar we vinden de sociaal emotionele ontwikkeling en de persoonsvorming van uw kind nét zo belangrijk. We leren kinderen om een kritische en creatieve houding aan te nemen in een maatschappij waarin je een eigen mening moet opbouwen en eigen keuzes moet leren maken. Daarin werken we zoveel mogelijk vanuit de behoefte van het kind. Samen met de kinderopvang gaan we uit van een gezamenlijke pedagogische visie. Het is ons doel om voor kinderen van 0-12 jaar een veilige en uitdagende leeromgeving te creëren, waarin zij zich met plezier kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, creatieve en gelukkige mensen.   Kijkt u rustig eens rond op ons venster of onze website: Website basisschool St Anthonius. Mocht u naar aanleiding van uw digitaal bezoek nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen,
  • Uitdagend
  • Optimaal
  • groeien en ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op basisschool St Anthonius is stabiel. De afgelopen jaren heeft de school op februari rond de 80 leerlingen. Het gemiddeld aantal leerlingen in een combinatiegroep is 18 kinderen. Aan het eind van het schooljaar 2023-2024 verwachten we dat tussen tussen de 80 en 85  leerlingen onze school bezoeken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool St Anthonius hanteert  een continurooster, waarbij alle groepen 4 dagen naar school gaan van 8.30-14.30 en op woensdag gaan de groepen 3-8 naar school van 8.30-12.15 uur.  De groepen 1 en 2 zijn op woensdag de hele dag vrij. Binnen dit rooster willen we graag rekening houden met de gezondheid en spanningsboog van kinderen. In de ochtend gaan we twee keer 15 minuten buitenspelen met de kinderen. In de middag gaan we één keer 15 minuten buitenspelen. Zo werken we ongeveer een uur in de klas en gaan we even een frisse neus halen. Ook de luchtkwaliteit in de klas krijgt dan de kans om weer 'fris' te worden.

Kinderopvang en onderwijs werken op onze locatie nauw samen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken vanuit dezelfde pedagogische visie en de directeur is leidinggevende van zowel onderwijs als kinderopvang (dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd). De pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen vanuit doorgaande lijnen. Uw kind bieden we tussen half 7 's ochtends en half 7 's avonds een veilige, uitdagende leer- en ontwikkelomgeving waarbij leren en spelen afgewisseld worden. De opvang is 52 weken per jaar geopend.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven