RK Basisschool Sint Anthonius

Burg Versluijsstraat 20 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van RK basisschool St Anthonius. Wij zijn een kleine, veilige en gemoedelijke basisschool in Oud-Vossemeer. Onze kernwaarden zijn: ‘Samen, Uitdagend en Optimaal leren!’ Goed basisonderwijs in een veilig en stimulerend klimaat is noodzakelijk voor uw kind. Wij willen de school zijn die dat voor uw zoon of dochter verzorgd. Kijkt u rustig eens rond op ons venster of onze website: Website basisschool St Anthonius. Mocht u naar aanleiding van uw digitaal bezoek nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen,
  • Uitdagend
  • Optimaal
  • groeien en ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op basisschool St Anthonius is enigszins stabiel. De afgelopen jaren heeft de school op teldatum 1 oktober tussen de 70 en 80 leerlingen. Bij de aanmelding in groep 1-2 zien we een lichte stijging. Het gemiddeld aantal leerlingen in een klas is 18 kinderen. Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 verwachten we dat tussen de tussen de 75 en 80  leerlingen onze school bezoeken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool St Anthonius hanteert vanaf januari 2021 een continurooster, waarbij alle groepen 4 dagen naar school gaan van 8.30-14.30 en op woensdag gaan de groepen 3-8 naar school van 8.30-12.15 uur.  De groepen 1 en 2 zijn op woensdag de hele dag vrij. Binnen dit rooster willen we graag rekening houden met de gezondheid en spanningsboog van kinderen. In de ochtend gaan we twee keer 15 minuten buitenspelen met de kinderen. In de middag gaan we één keer 15 minuten buitenspelen. Zo werken we ongeveer een uur in de klas en gaan we even een frisse neus halen. Ook de luchtkwaliteit in de klas krijgt dan de kans om weer 'fris' te worden.

Kinderopvang en onderwijs werken op onze locatie nauw samen. De kinderopvang valt onder hetzelfde bestuur. De directeur is tevens vestigingsmanager van de kinderopvang  (dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd). De pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken samen vanuit doorgaande lijnen. Uw kind bieden we tussen half 7 's ochtends en half 7 's avonds een veilige, uitdagende leer- en ontwikkelomgeving waarbij leren en spelen afgewisseld worden. De opvang is 52 weken per jaar geopend.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven