RK Basisschool Sint Anthonius

Burg Versluijsstraat 20 4698 AS Oud-Vossemeer

  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Anthonius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij verantwoorden ons met de IEP Eindtoets basisonderwijs. De uitslag van de eindtoets is een bevestiging van de resultaten die de leerlingen boeken in hun schoolloopbaan. Voor de advisering voortgezet onderwijs gebruiken we de volgende indicatoren:

  • Observaties leerkrachten schoolloopbaan
  • Resultaten Cito leerlingvolgsysteem groep 6 t/m 8
  • Resultaten leerlingvolgsysteem SCOL, sociaal emotionele ontwikkeling
  • Wekhouding, concentratie, motivatie
  • Resultaten Cito Entreetoets groep 7
  • Rapporten schoolloopbaan

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze vorderingen monitoren we met methode gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen, observaties, analyses van toetsen. Vier keer per schooljaar bespreken directie, intern begeleider en leerkracht de vorderingen van alle leerlingen op groepsniveau en individueel niveau. We houden rekening met onderwijsbehoefte en beschrijven deze in onze werkplannen. Tussentoetsen hebben een belangrijke rol m.b.t. de monitoring van de ontwikkeling van onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven