De Kriekenhof

W. van Vlietstraat 2 B 3262 GM Oud-Beijerland

  • Bij binnenkomst van de school wordt direct zichtbaar waar CBS De Kriekenhof voor staat.
  • Ieder lokaal heeft een moderne inrichting.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.
  • De kleuterklassen zijn voorzien van modern meubilair.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

April 2022

Er is een responspercentage van 91% op de vragenlijst tevredenheid leerlingen. We mogen deze respons als Uitstekend beschouwen.Er komen geen grote opvallende zaken naar voren.Het stukje pesten blijft altijd een aandachtspunt en daar moeten we altijd alert op zijn. Aan het stukje gezelligheid op school mogen we meer aandacht besteden. Helaas zijn er verschillende omstandigheden, waardoor sommige activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden, dus ook begrijpelijk dat dit mogelijk wordt gemist ( corona, langdurige zieken, lerarentekort ). Het staat zeker op de agenda om dit weer op te pakken met elkaar!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Er is op de vragenlijst tevredenheid van ouders een responspercentage van 51%. We mogen dit volgens WMK als voldoende beschouwen. Grotendeels zijn de scores boven de 80% en 90%. Veiligheid heeft een score van 70%. We zien hierin dat de meningen van ouders over dit onderwerp verschillen. Dit heeft ook te maken wat er op dat moment in een klas wel of niet speelt. Twee andere punten die opvallen ( maar zeker niet onvoldoende zijn )zijn: - Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind - Het is mij duidelijk wat de school wil ontwikkelen In de vragenlijst van 2 jaar geleden was deze score lager. We hebben hier toen ook met elkaar als team over gesproken en ook bij de klankbordgroep hebben we dit onderwerp onder de aandacht gebracht. We hebben gekeken wat we hierin kunnen verbeteren en hoe. Daaruit kwam naar voren dat we eigenlijk als school al heel veel doen: - Het Bij Het Krieken ( nieuwsbrief ) - Weekmail door alle klassen - Stukjes op de website en Facebook - Zichtbaar en aanspreekbaar zijn op het plein. We zijn blij om te zien dat deze scores inmiddels zijn verbeterd, ondanks de periode rondom corona. Wel vinden wij het belangrijk om hier alert op te blijven en ook te blijven checken bij jullie als ouders wat jullie hierin verwachten en anders zouden willen zien

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven