De Kriekenhof

W. van Vlietstraat 2 B 3262 GM Oud-Beijerland

  • Bij binnenkomst van de school wordt direct zichtbaar waar CBS De Kriekenhof voor staat.
  • Ieder lokaal heeft een moderne inrichting.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.
  • De kleuterklassen zijn voorzien van modern meubilair.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte wordt altijd eerst gekeken of dit intern opgelost kan worden. Lukt het niet een interne vervanger te krijgen voor de klas, dan zal geprobeerd worden een vervanger te krijgen uit de vervangingspool. Mocht ook dat niet lukken, dan zullen de kinderen volgens een vast schema verdeeld worden over andere klassen. In uiterste gevallen zal een klas naar huis worden gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen schooljaar 2020-2021

Groep 1/2a  - juf Marcelle(ma, di) en juf Ankie (wo, do, vr)

Groep 1/2b  - Juf Henny (ma, di, wo) en juf Denise (do, vr)

Groep 3      - Juf Jacqueline (ma, di) en Juf Romana (wo,do,vr)

Groep 4   -    Juf Diana (ma,di,wo,do) en juf Marcelle (vr )

Groep 5   - juf Sanneke (ma,di mid, do mid)

Groep 6    - Juf Hannah (ma) en Groep 5/6 op ( di ocht, wo, do ocht, vr)

Groep 7/8      - Juf Jessica (ma, di,wo,do,vr)

Spel en bewegingsonderwijs

Op dinsdag en donderdag gymmen gr 3 t/m 8 in Het Paradijs/ De Lindenhoeve

De kleuters gymmen 1 keer per week in Het Paradijs

www.dekriekenhof.csgdewaard.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op CBS de Kriekenhof wordt in de groepen 1 en 2 m.b.v. een methode thematisch gewerkt. Naast de kringactiviteiten, leren de kinderen spelenderwijs. Ook buitenspel neemt een belangrijke plaats in. 

Regelmatig zijn er techniekmiddagen en cultuurcircuits (groepsdoorbrekend). Hier neemt de hele school aan deel. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Regelmatig zijn er techniekmiddagen en cultuurcircuits (groepsdoorbrekend). Hier neemt de hele school aan deel. 

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort heeft als missie: ' geen kind het eiland af!' Om hier gestalte aan te geven, zijn wij altijd voornemens ieder kind onderwijs te bieden. Het kan echter gebeuren dat de zorg die een kind nodig heeft niet geboden kan worden door onze school. Wij zullen in dat geval altijd ons best doen u te helpen een passende school te zoeken voor uw kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schoolgebouw bevindt zich de peuteropvang van Kivido: Villa Hof. 

In een naast gelegen school bevindt zich peuterspeelzaal "Het Drempeltje".

Terug naar boven