De Kriekenhof

W. van Vlietstraat 2 B 3262 GM Oud-Beijerland

  • Bij binnenkomst van de school wordt direct zichtbaar waar CBS De Kriekenhof voor staat.
  • Ieder lokaal heeft een moderne inrichting.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.
  • De kleuterklassen zijn voorzien van modern meubilair.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS De Kriekenhof in Oud- Beijerland. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS De Kriekenhof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. In dit SchoolVenster willen wij u graag een beeld van onze school geven. De basisschool is een stukje van je leven, voor zowel de kinderen als voor u. Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig.

‘Op De Kriekenhof kom je tot bloei!’, luidt onze slogan. Ieder kind heeft eigen talenten, die wij helpen ontdekken en ontplooien. 

Wij zijn een kleine school, en mede daarin schuilt onze kracht. Iedereen kent elkaar, alles voelt vertrouwd. Op onze school hechten we aan goede sfeer, rust, structuur, regels, ruimte en veiligheid. Voorbereid op de toekomst, met de geborgenheid van een veilige omgeving. 

Machteld Metz

Directeur De Kriekenhof 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veelzijdig
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijk
  • Enthousiast

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen krijgen in een jaar 940 uur les.

Er worden per jaar een aantal studiedagen gepland. Kinderen zijn dan vrij. Deze worden van te voren gecommuniceerd aan ouders. 

De vrijdag voor de zomervakantie is onze calamiteitendag.

Mochten deze dagen niet worden gebruikt, dan zijn de kinderen vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven