De Kriekenhof

W. van Vlietstraat 2 B 3262 GM Oud-Beijerland

  • Bij binnenkomst van de school wordt direct zichtbaar waar CBS De Kriekenhof voor staat.
  • Ieder lokaal heeft een moderne inrichting.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.
  • De kleuterklassen zijn voorzien van modern meubilair.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast methodegebonden toetsen, nemen wij bij ons op school ook de landelijk genormeerde toetsen af. Deze toetsen staan opgenomen in het toetsrooster. Het team bespreekt in februari/ maart de trendanalyse van de de groeps- en schoolresultaten. N.a.v. deze resultaten wordt er gekeken of de opbrengsten voldoen aan de landelijke normeringen en de stichtingseisen. Er wordt gekeken welke interventies er nodig zijn om ons onderwijs te verbeteren en over welke zaken wij tevreden zijn. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het protocol voor advisering PO(primair onderwijs)- VO (voortgezet onderwijs).

Voor het advies naar het voortgezet onderwijs maken we gebruik van de plaatsingswijzer.

Voor de plaatsingswijzer worden de midden-Cito-toetsen (februari) gebruikt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Conclusie inspectierapport 2014

Leerresultaten:

De eindopbrengsten van de basisschool De Kriekenhof zijn op orde. In 2012 en 2015 scoorden de leerlingen op de Cito Eindtoets voldoende. In 2013 lag de uitslag zelfs boven de gehanteerde bovengrens. 

Zorg en begeleiding

De leraren volgen de prestaties en ontwikkeling van hun leerlingen naar behoren. De school heeft een goed systeem ontwikkeld om leerlingen die extra hulp nodig hebben, tijdig te signaleren. De leraren stellen niet alleen het niveau van hun leerlingen vast, maar gaan ook na of zijn zich vervolgens hun mogelijkheden hebben ontwikkeld. 

Terug naar boven