De Kriekenhof

W. van Vlietstraat 2 B 3262 GM Oud-Beijerland

  • Bij binnenkomst van de school wordt direct zichtbaar waar CBS De Kriekenhof voor staat.
  • Ieder lokaal heeft een moderne inrichting.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.
  • De kleuterklassen zijn voorzien van modern meubilair.
  • Het speelplein van CBS De Kriekenhof is voorzien van uitdagende speeltoestellen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast methodegebonden toetsen, nemen wij bij ons op school ook de landelijk genormeerde toetsen af. Deze toetsen staan opgenomen in het toetsrooster. Het team bespreekt in februari/ maart de trendanalyse van de de groeps- en schoolresultaten. N.a.v. deze resultaten wordt er gekeken of de opbrengsten voldoen aan de landelijke normeringen en de stichtingseisen. Er wordt gekeken welke interventies er nodig zijn om ons onderwijs te verbeteren en over welke zaken wij tevreden zijn. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het protocol voor advisering PO(primair onderwijs)- VO (voortgezet onderwijs).

Voor het advies naar het voortgezet onderwijs maken we gebruik van de plaatsingswijzer.

Voor de plaatsingswijzer worden de midden-Cito-toetsen (februari) gebruikt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Conclusie inspectierapport 2014

Leerresultaten:

De eindopbrengsten van de basisschool De Kriekenhof zijn op orde. In 2012 en 2015 scoorden de leerlingen op de Cito Eindtoets voldoende. In 2013 lag de uitslag zelfs boven de gehanteerde bovengrens. 

Zorg en begeleiding

De leraren volgen de prestaties en ontwikkeling van hun leerlingen naar behoren. De school heeft een goed systeem ontwikkeld om leerlingen die extra hulp nodig hebben, tijdig te signaleren. De leraren stellen niet alleen het niveau van hun leerlingen vast, maar gaan ook na of zijn zich vervolgens hun mogelijkheden hebben ontwikkeld. 

Terug naar boven