RK Basisschool 't Ruimteschip

Marsstraat 2 1716 WH Opmeer

  • Groep 7-8 gaat begin van het schooljaar op kamp. Het ene jaar voor het Earthkeepersproject naar Texel, het andere jaar naar het Streekbos.
  • Kinderen van de bovenbouw worden ingezet als ICT-deskundige, geven ook workshops met NOA de robot of de drone.
  • In samenwerking met Muziek Opmeer maken kinderen structureel kennis met muziekinstrumenten.
  • Aandacht in alle groepen voor gescheiden inzamelen van afval. Zuinig leren omgaan met materialen.
  • Veel aandacht voor lezen. En schrijvers: bezoek van Gerard van Gemert.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 is bij de leerlingen uit de groepen 6-7-8 de vragenlijst Leerlingtevredenheid afgenomen via Vensters. Het afnemen van de leerlingvragenlijsten is een wettelijke verplichting. De indicator Leerlingtevredenheid bestond uit 22 vragen over hoe tevreden de leerlingen zijn over school. De leerlingen vinden het leuk op school, vinden het leuk om met de kinderen in de klas om te gaan en voelen zich veilig op school. De resultaten zijn met het team en de Medezeggenschapsraad (MZR) besproken.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid 't Ruimteschip (maart 2022)

In maart van dit jaar zijn 57 ouders/verzorgers zijn gevraagd om de oudertevredenheid lijst in te vullen via Vensters. 28 respondenten hebben gereageerd. 't Ruimteschip voldoet daarmee niet aan de minimale vereiste betrouwbaarheid. Wellicht heeft de afgenomen ouderbetrokkenheid als gevolg van Corona invloed gehad, een andere reden kan zijn dat de link met inlogcode verstuurd is naar het mailadres wat niet meer 'gebruikt' wordt. Aan deze, en nog een aantal punten, wordt gewerkt om de volgende keer een hoger respons te krijgen voor een meer betrouwbare uitslag van het onderzoek.

Met een score van 3,54 van de 4 zijn ouders het meest tevreden over in hoeverre hun kind met plezier naar school gaat en hoe veilig hun kind zich voelt op school. Met een score van 3,36 van de 4 zijn ouders het minst tevreden over of zij vinden dat hun kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen en over de opvoedkundige aanpak van de school. Het zijn mooie cijfers en het laat een positief beeld zien van oudertevredenheid over 't Ruimteschip. Het rapportcijfer dat de 28 respondenten geven is een 8! Het onderzoek geeft aan hoe ouders de school ervaren en hoe tevreden ze zijn over onze school. Deze resultaten zijn met het team en de Medezeggenschapsraad (MZR) medio mei besproken.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven