RK Basisschool 't Ruimteschip

Marsstraat 2 1716 WH Opmeer

  • Groep 7-8 gaat begin van het schooljaar op kamp. Het ene jaar voor het Earthkeepersproject naar Texel, het andere jaar naar het Streekbos.
  • Kinderen van de bovenbouw worden ingezet als ICT-deskundige, geven ook workshops met NOA de robot of de drone.
  • In samenwerking met Muziek Opmeer maken kinderen structureel kennis met muziekinstrumenten.
  • Aandacht in alle groepen voor gescheiden inzamelen van afval. Zuinig leren omgaan met materialen.
  • Veel aandacht voor lezen. En schrijvers: bezoek van Gerard van Gemert.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is bij de leerlingen uit de groepen 6-7-8 de vragenlijst Leerlingtevredenheid afgenomen via Vensters. Het afnemen van de leerlingvragenlijsten is een wettelijke verplichting. De indicator Leerlingtevredenheid bestond uit 22 vragen over hoe tevreden de leerlingen zijn over school. De leerlingen vinden dat zij een leuke klas hebben, vinden de regels op school duidelijk, de juf of meester helpt goed en zijn tevreden over wat zij leren op deze school. De resultaten worden met het team en de Medezeggenschapsraad (MZR) besproken.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid 't Ruimteschip (maart 2023)

In maart van dit jaar zijn 54 ouders/verzorgers gevraagd om de oudertevredenheid lijst in te vullen via Vensters. 30 respondenten hebben gereageerd (38 was vereist, 47 gewenst). Onze dank daarvoor. Alleen, 't Ruimteschip voldoet daarmee niet aan de minimale vereiste betrouwbaarheid. Hiermee wordt bedoeld dat te kort ouders de lijst hebben ingevuld en teruggestuurd voor een betrouwbaar beeld van de uitslag.

Gemiddeld geven de ouders/verzorgers een 3 of hoger als antwoord. Met een score van 3,6 zijn ouders het meest tevreden over in hoeverre hun kind met plezier naar school gaat en met een 3,5 hoe veilig hij/zij zich voelt op school. De vakbekwaamheid van de leerkrachten krijgt een 3,4. Met een score van 3,2 zijn ouders het minst tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school Het zijn mooie cijfers en het laat een positief beeld zien van oudertevredenheid over  't Ruimteschip.

Het rapportcijfer dat de 30 respondenten geven is een 8! Het onderzoek geeft aan hoe ouders de school ervaren en hoe tevreden ze zijn over onze school. Deze resultaten worden medio mei met het team en de Medezeggenschapsraad (MZR) besproken.

Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek gaan wij  graag met ouders/verzorgers in gesprek om meer zicht te krijgen op het verhaal achter de cijfers (tafel van zes).

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven