RK Basisschool 't Ruimteschip

Marsstraat 2 1716 WH Opmeer

 • Groep 7-8 gaat begin van het schooljaar op kamp. Het ene jaar voor het Earthkeepersproject naar Texel, het andere jaar naar het Streekbos.
 • Kinderen van de bovenbouw worden ingezet als ICT-deskundige, geven ook workshops met NOA de robot of de drone.
 • In samenwerking met Muziek Opmeer maken kinderen structureel kennis met muziekinstrumenten.
 • Aandacht in alle groepen voor gescheiden inzamelen van afval. Zuinig leren omgaan met materialen.
 • Veel aandacht voor lezen. En schrijvers: bezoek van Gerard van Gemert.

In het kort

Toelichting van de school

't Ruimteschip

 • is een Vreedzame School,
 • is een school met aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind. Waar nodig en mogelijk passen we programma's aan de talenten van de kinderen aan,
 • kent in het kader van burgerschap een unieke samenwerking met Samen Iets Anders, een leer-werk-omgeving van Leekerweide. Cliënten met een beperking assisteren in school als conciërge of als extra handen in de klas,
 • steunt op meervoudige intelligentie, onderzoekend leren en coöperatief leren en
 • kent een grote ouderbetrokkenheid.

Daar zijn we trots op en dat willen we hier aan u laten zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Betrokkenheid
 • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 ’t Ruimteschip is een katholieke school en een Vreedzame School:
· waar kinderen leren respectvol met elkaar en met volwassenen om te gaan,
· waar kinderen werken op basis van meervoudige intelligenties die tegemoet komen aan de verschillende manieren waarop kinderen tot leren
  komen,
· waar kinderen hun eigen talenten verder ontwikkelen, niet alleen bij vakken als lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook bij de  
  creatieve vakken en gym,
· waar kinderen zoveel mogelijk werken met onderwerpen die aansluiten bij hun belevingswereld,
· waar gewerkt wordt met methodes die uitgaan van verschillen tussen kinderen,
· waar kinderen leren van en met elkaar en verantwoording dragen voor hun eigen keuzes,
· waar we kinderen leren met zorg om te gaan met energie, materialen en de natuur.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het directieteam organiseert 1 keer per periode een Tafel van 6 gesprek, ook wel Sterk Bakkie genoemd. Met een kleine groepje ouders gaan we in gesprek over bijv. ons motto, Mediawijsheid, Rapportfolio, Schoolthema etc. Wees welkom!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We ondersteunen en omarmen de uitgangspunten van de Vreedzame School. Maar ook coöperatief leren is een van de speerpunten van de school, waarmee we kinderen leren omgaan met elkaar en de verschillen.

Terug naar boven