SWS De Gavelander

de Boomgaard 1 9828 RC Oostwold (Gem. Westerkwartier)

  • Schoolfoto van SWS De Gavelander
  • Schoolfoto van SWS De Gavelander
  • Schoolfoto van SWS De Gavelander

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om de twee jaar nemen we een tevredenheidsonderzoek af onder de leerlingen van de groepen 6,7, en 8. De resultaten hiervan bespreken we met het team, de MR en met de leerlingenraad. In het team bespreken we de eventuele verbeterpunten en wat de scores kunnen betekenen voor ons handelen. 

De uitkomst van deze tevredenheidspeiling  en de verbeterpunten maken we vervolgens kenbaar aan de ouders.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke twee jaar nemen wij een tevredenheid-vragenlijst af onder al onze ouders. De uitkomsten hiervan delen we eerst met de MR en daarna met de andere ouders. We maken hierbij gebruik van de vragenlijsten die in WMK staan.

We verbinden hier consequenties aan en nemen de uitkomsten mee in het jaarplan voor het nieuwe jaar.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven