Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander

Frits van Egtersstraat 1 4906 HB Oosterhout

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is de leerlingtevredenheid gemeten onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 van Kbs de Meander. 

De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,7!

Wanneer we de afzonderlijke itemscores bekijken, kunnen we concluderen dat deze passen bij het beleid dat de school voert. De lessen op school en de uitleg van de leerkracht worden zeer hoog gewaardeerd door de leerlingen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven