Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander

Frits van Egtersstraat 1 4906 HB Oosterhout

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Voor- en Basisschool De Meander

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van KBS de Meander! De Meander is één van de 19 scholen van Delta Onderwijs in Oosterhout. 

In de wijk Vrachelen ligt onze sfeervolle en toegankelijke school, waarbij kinderopvang, de Voorschool én onderwijs onder één dak zit. Met een zeer betrokken team zetten we ons iedere dag weer in om van leren een feest te maken. We stimuleren de brede ontwikkeling, waarbij de persoonsvorming, zelfkennis en het welbevinden de basis vormen voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Ons doel is om de kinderen een stevige basis mee te geven om zo goed voorbereid te zijn op het Voortgezet onderwijs en de maatschappij. We geloven in de kracht van samen en in de kracht van ieder kind. Wij zijn gespecialiseerd in Hoogbegaafdheid. 

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. 

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van onze school; www.de-meander.nl. Of maak eens een afspraak voor een kennismaking of een rondleiding.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen en open
  • Samen en in verbinding
  • Autonoom en betrokken
  • Hoogbegaafdheid
  • Katholiek Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is afgelopen jaren sterk gegroeid. Omdat we de maximale capaciteit van het schoolgebouw bereiken, hanteren wij een plaatsingsbeleid met een maximum van het aantal kinderen in de groepen.  

De Meander is vooral een zgn. wijkschool en is gesitueerd in de wijk Vrachelen II. De omringende wijken (Vrachelen I t/m V, inclusief de Vrachelse straat) behoren tot ons normale voedingsgebied. Doordat er volop gebouwd wordt in Vrachelen IV en V groeien we door. We hebben er expliciet voor gekozen om binnen en niet buiten ons eigen gebouw de kinderen op te vangen. Met het plaatsingsbeleid komen we tot een evenwichtige opbouw van het aantal in te stromen leerlingen. Daarnaast heeft het onze motivatie om met dit beleid te zorgen voor een stabiel en pedagogisch leerklimaat en zo de onderwijskwaliteit te waarborgen. 

Het plaatsingsbeleid kunt u op onze website vinden.

In het gebouw van de Meander is een aparte voltijds voorziening voor Hoogbegaafde leerlingen gesitueerd. Deze groep is speciaal voor de zgn. Twice Exceptional leerlingen en Hoogbegaafde leerlingen met extra intensieve ondersteuningsbehoeften. De leerlingen in deze groep komen niet uit de wijk maar uit de regio.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
413
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren en ontwikkelen begint bij het welbevinden en de veiligheidsbeleving van kinderen. Vandaar dat we hier uitgebreid aandacht aan besteden en monitoren.

Terug naar boven