Voor- en basisschool De Beiaard

Krijtenberg 3 4904 PW Oosterhout

 • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard
 • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard
 • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard

Het team

Toelichting van de school

Op De Beiaard werken enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten met een groot hart voor kinderen. Het warme nest is ook duidelijk voelbaar binnen het schoolteam. Kenmerkend voor de medewerkers op De Beiaard is de flexibiliteit, zorgvuldigheid en deskundigheid. Het is de ambitie van de school om het onderwijs steeds beter en mooier voor de leerlingen te maken. Scholing voor medewerkers is een onmisbaar onderdeel binnen de school. De school beschikt over verschillende experts. Denk bijvoorbeeld aan een rekencoördinator, jonge kind specialist, coördinator coöperatief leren, specialist op het gebied van taal/lezen, hoogbegaafdheidscoördinatoren, eventmanager, preventiemedewerker, etc. Al de deze specialisten dragen bij aan de ontwikkeling van de leerlingen op De Beiaard.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Juf Dorothée Venrooij is twee dagen per week beschikbaar als onze vaste vervanger. Mocht zij niet beschikbaar zijn dan kan vervanging geregeld worden via de organisatie 'Leswerk'. Zij zorgt in overleg met de directeur voor een passende leerkracht voor de groep. Indien er geen vervanging beschikbaar is, wordt intern gezocht naar een passende oplossing. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van ondersteunend personeel of het verdelen van leerlingen over andere groepen. Incidenteel kan het voorkomen dat er geen personeel beschikbaar is. De leerlingen kunnen dan niet naar school komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn in schooljaar 2023-2024 als volgt verdeeld over de verschillende groepen:  

 • Voorschool            Pedagogisch medewerker juf Jannie 
 • Groep 1/2a            Juf Ilse en juf Femke
 • Groep 1/2b            Juf Nienke
 • Groep 3                 Juf Yesim en juf Adriënne
 • Groep 4                 Juf Anja en juf Marieke
 • Groep 5                 Juf Miek
 • Groep 6                 Juf Angela
 • Groep 7                 Juf Angelique
 • Groep 8                 Juf Linda

Ondersteuning en invalkracht: Juf Dorothée

Intern begeleiders:  Juf Janneke (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) en juf Sandra (interim op maandag en donderdag)

Administratief medewerker: juf Sylvia 

Conciërge: Meneer Antoon

Directeur: Mirella Wilborts


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Beiaard biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Er zijn echter grenzen aan die mogelijkheden:

1. Als het leerproces van een leerling zoveel aandacht van een leerkracht vraagt dat andere leerlingen in het leren belemmerd worden;

2. Als de leerling de rust en veiligheid voor andere kinderen en medewerkers verstoort;

3. Als de benodigde begeleiding te specialistisch is of de intensiviteit van de begeleiding onze capaciteit overschrijdt;

4. Als een kind zich –ondanks onze (extra) ondersteuning- onvoldoende ontwikkelt op basis van zijn/ haar capaciteiten en/ of niet gelukkig is binnen onze onderwijssetting.

In bovenstaande gevallen, zullen we samen met ouders en externe deskundigen/ zorgteam zoeken naar een (meer) passende school voor het kind. Ouders en school trekken hierin samen op.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben de ambitie om de basisvaardigheden van onze leerlingen te versterken. We hebben hiervoor de subsidie versterking basisvaardigheden ontvangen. In samenspraak met het team, Delta support en de MR worden er plannen gemaakt om deze subsidie optimaal te benutten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peutertijd op voorschool De Beiaard!

Voorschool De Beiaard biedt een ruim aanbod van voorschoolse educatie. Dit is goed voor de ontwikkeling van kinderen in de aanloop naar basisonderwijs. Bij Kbs De Beiaard hoort een VVE-voorschool. VVE staat voor ‘Voor en Vroegschoolse Educatie’. Het grote voordeel van de voorschool binnen onze school is dat we de kinderen op De Beiaard al vanaf hun 2 ½ kunnen volgen in hun ontwikkeling. De overgang van voorschool naar groep 1-2 is minder groot omdat de kinderen al bekend zijn met de school en de leerkrachten.

Peuters kunnen op de voorschool terecht wanneer zij 2 ½ jaar oud zijn. De peutergroepen bestaan uit maximaal 8 kinderen. De peuters komen twee dagdelen (8 uur per week) per week naar de voorschool. De VVE- peuters moeten vier dagdelen (16 uur) per week naar de voorschool komen. De voorschool is geopend op maandag t/m donderdagochtend en op dinsdag- en donderdagmiddag.  ’s Ochtends van 8.30 – 12.30 uur en ’s middags van 13.00 – 17.00 uur. Tegen het eind van de ochtend lunchen we gezellig met de peuters. Tegen het eind van de middag eten we met de kinderen een gezonde snack. Elke peuter neemt hiervoor een eigen trommeltje met gezonde lunch of snack en drinken mee.

Vooraf krijgt u van Delta-voorschool een plaatsingsaanbod van dagdelen waarop uw peuter kan komen. Ongeveer een maand na plaatsing wordt door de school bepaald of een kind in aanmerking komt voor het VVE programma.   

U kunt uw peuter aanmelden voor de voorschool middels het inschrijfformulier op de website van de school. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met mevrouw Wilborts, schoolleider van De Beiaard. Wanneer een leerling de voorschool bezoekt, kan hij/zij na de vierde verjaardag doorstromen naar de kleutergroep. 

Terug naar boven