Voor- en basisschool de Beiaard

Krijtenberg 3 4904 PW Oosterhout

 • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
 • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
 • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
 • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
 • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van personeel wordt vervanging opgevangen voor juf Janneke van Beers. Zij is de hele week volledig ambulant om leerkrachten te vervangen. Daarna wordt de vervanging geregeld via de organisatie 'Leswerk'. Zij zorgt in overleg met de directeur voor een passende leerkracht voor de groep. Indien er geen vervanging beschikbaar is, wordt intern gezocht naar een passende oplossing. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van ondersteunend personeel of het verdelen van leerlingen over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn in schooljaar 2020-2021 als volgt verdeeld over de verschillende groepen:  

 • Voorschool           Juf Jannie 
 • Groep 1/2a            Juf Ilse en juf Femke
 • Groep 1/2b            Juf Beike en juf Femke
 • Groep 3                  Juf Jennicka en juf Yesim
 • Groep 4                  Juf Anja en juf Linda
 • Groep 5                  Juf Angelique en juf Mireille
 • Groep 6                  Juf Madelief
 • Groep 7                  Juf Linda en juf Adriënne
 • Groep 8                  Juf Miek

Intern begeleider:  Juf Angela (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag)

Onderwijsassistent: Meneer Daan

Coördinator vervangingen: Juf Janneke 

Conciërge: Meneer Antoon

Schoolhond in opleiding: Doris

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast de reguliere uren mogen de kinderen vanaf 3,5 jaar wekelijks maximaal  4 uur en 15 minuten extra onderwijs volgen. Deze uren worden voor 50% ingezet voor vaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen. De overige 50% van de tijd wordt besteed aan vaardigheden die een beroep doen op andere talenten van kinderen. Denk hierbij aan techniek, drama, muziek, motoriek, natuur, etc. De organisatie van de extra uren staat beschreven in het beleid betreffende de flexibele onderwijstijden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de reguliere uren mogen de kinderen vanaf groep 3 wekelijks maximaal  4 uur en 15 minuten extra onderwijs volgen. Deze uren worden voor 50% ingezet voor vaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen. De overige 50% van de tijd wordt besteed aan vaardigheden die een beroep doen op andere talenten van kinderen. Denk hierbij aan kunstgeschiedenis, techniek, drama, muziek, motoriek, mediawijsheid, natuur, etc. De organisatie van de extra uren staat beschreven in het beleid betreffende de flexibele onderwijstijden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Beiaard biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Er zijn echter grenzen aan die mogelijkheden:

1. Als het leerproces van een leerling zoveel aandacht van een leerkracht vraagt dat andere leerlingen in het leren belemmerd worden;

2. Als de leerling de rust en veiligheid voor andere kinderen en medewerkers verstoord;

3. Als de benodigde begeleiding te specialistisch is of de intensiviteit van de begeleiding onze capaciteit overschrijdt;

4. Als een kind zich –ondanks onze (extra) ondersteuning- onvoldoende ontwikkelt op basis van zijn/ haar capaciteiten en/ of niet gelukkig is binnen onze onderwijssetting.

In bovenstaande gevallen, zullen we samen met ouders en externe deskundigen/ zorgteam zoeken naar een (meer) passende school voor het kind. Ouders en school trekken hierin samen op.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven