Voor- en basisschool De Beiaard

Krijtenberg 3 4904 PW Oosterhout

  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard

In het kort

Toelichting van de school

'Vanuit een veilig, warm nest vlieg je het best!'

Bent u op zoek naar een fijne, goede school voor uw kind? Dan moet u zeker eens een kijkje komen nemen op basisschool de Beiaard. Op De Beiaard bieden we kinderen goed en eigentijds onderwijs. Respect en het welbevinden van kinderen nemen een centrale plaats in binnen onze school. 

Dagelijks is coöperatief leren, het werken met doelen, het ontplooien van talenten en aandacht voor de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind onderdeel van ons onderwijs. Met onze geïntegreerde voorschool (peuterspeelzaal) volgen en begeleiden we kinderen al vanaf hun 2 1/2 jaar in hun ontwikkeling.

Mocht u nieuwsgierig geworden zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school. Ook op onze website www.debeiaard.nl kunt u veel aanvullende informatie vinden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig nest
  • Welbevinden en geborgenheid
  • Eigentijds
  • Ouderbetrokkenheid
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Beiaard laat de afgelopen jaren een stabiliteit in het leerlingaantal zien. Het is de verwachting dat deze trend zich de komende jaren doorzet. De school heeft niet de ambitie om enorm te groeien. Alle leerlingen van de voorschool en de basisschool zitten op één locatie in het gebouw aan de Krijtenberg 3. Gezien onze visie vinden we het belangrijk dat de kinderen van De Beiaard samen op dezelfde locatie blijven zitten. Ons schoolgebouw beschikt over de mogelijkheid om een lichte groei in leerlingaantal op te vangen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven