Voor- en basisschool de Beiaard

Krijtenberg 3 4904 PW Oosterhout

  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Na de tweede scholensluiting wegens Corona is in maart 2021 is de leerlingtevredenheid gemeten onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 van Kbs de Beiaard. 

De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 7,8!

Wanneer we de afzonderlijke itemscores bekijken in het licht van de missie van de school,

'Vanuit een veilig, warm nest, vlieg je het best',

kunnen we concluderen dat deze passen bij het beleid dat de school voert op het gebied van pedagogisch klimaat, veiligheid, respect en welbevinden

De lessen in de klas worden hoog gewaardeerd door de leerlingen.

Tevredenheid
7,8

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven