Voor- en basisschool De Beiaard

Krijtenberg 3 4904 PW Oosterhout

  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool De Beiaard

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is de leerling tevredenheid gemeten onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8. 

De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 7,5.

Wanneer we de afzonderlijke itemscores bekijken in het licht van de missie van de school,

'Vanuit een veilig, warm nest, vlieg je het best',

kunnen we concluderen dat deze passen bij het beleid dat de school voert op het gebied van respect en welbevinden.

Leerlingen geven aan veel waarde te hechten aan veiligheid en voorspelbaarheid. De komende tijd gaan we hiermee verder aan de slag door het invoeren van SWPBS. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven