Voor- en basisschool de Beiaard

Krijtenberg 3 4904 PW Oosterhout

  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard
  • Schoolfoto van Voor- en basisschool de Beiaard

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemonitord door de leerkracht, intern begeleider en de directie. Tijdens de geplande groepsbesprekingen worden de resultaten besproken en geanalyseerd. De leerkracht bepaalt vooraf de individuele doelen en ambities voor de leerlingen. In het groepsplan en groepsoverzicht beschrijft de leerkracht de ondersteuning per leerling om de gestelde doelen te behalen.

De leerlingen ontvangen twee keer per jaar een schoolrapport en een Cito overzicht. De leerlingen van groep 1/2 ontvangen een KIJK-rapportage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school streeft ernaar de kinderen uit te laten stromen naar een niveau en school die bij hen past. Daarbij wordt goed gekeken naar de leerlingkenmerken en inzet van het kind.

Het schooladvies wordt gegeven voor de afname van de CITO eindtoets en is gebaseerd op de achterliggende onderwijsperiode. Vanaf vorig schooljaar worden er ook gesprekken gevoerd met kinderen over wat zij willen! Naast het schooladvies wordt er een genormeerde toets gehanteerd.

De leerlingen worden ook na de basisschoolperiode verder gevolgd in het Voortgezet Onderwijs. Indien de school er aanleiding toe ziet, wordt er contact opgenomen met de school voor VO waar de oud-leerling zit!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven