Basisschool Menorah

Krijtenberg 1 4904 PW Oosterhout

  • Wordt ingezet in groep 3 t/m 8
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021 - 2022 is er een vragenlijst leerlingtevredenheid afgenomen bij de groepen 5 tot en met 8.

Het onderzoek is uitgevoerd door Scholen met Succes. In de bijlage staan de resultaten van de peiling aan.

De resultaten van de peiling worden besproken binnen het team, met de leerlingen en gedeeld met de ouders. De resultaten leiden waar nodig tot het versnellen / opstarten van veranderingen. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018 is er een vragenlijst oudertevredenheid afgenomen bij alle ouders. Het onderzoek is uitgevoerd door Scholen met Succes.

In de bijlage treft u een samenvatting aan van de peiling. De volledige resultaten van het onderzoek zijn op school in te zien.

De resultaten van de peiling worden besproken binnen het team en gepresenteerd aan de ouders via de nieuwsbrief. De resultaten leiden waar nodig tot het versnellen / opstarten van veranderingen. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven