Basisschool Menorah

Krijtenberg 1 4904 PW Oosterhout

  • Wordt ingezet in groep 3 t/m 8
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah

In het kort

Toelichting van de school

Zoekt u in Oosterhout een goede school voor uw kind? Kom dan eens kijken op onze school.

Menorah heeft een voorschool en een basisschool.

Kinderen vanaf 2 1/2 jaar zijn welkom. Het merendeel van de peuters stroomt door naar onze kleutergroepen.

Bij Menorah is aandacht voor waarden en normen, rust en structuur heel belangrijk. Kinderen voelen zich daardoor veilig. De basis voor ons onderwijs is het gebruik van moderne methoden, met een focus op het taal- en rekenonderwijs. Kinderen worden uitgedaagd om zich breed te ontwikkelen met respect voor elkaar. 

Halverwege schooljaar 2022/2023 zijn er twee locaties, locatie Kamerlingh Onneslaan en Krijtenberg. Samenwerking tussen deze locaties is belangrijk.

Menorah is een ‘Gezonde School' en betrokkenheid van ouders is onmisbaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thuis voelen
  • Respect
  • Ontplooiing
  • Talent
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Menorah is een basisschool in Oosterheide, het zuiden van Oosterhout.

Menorah heeft een gemengde leerlingpopulatie. De kinderen komen vanuit verschillende wijken in Oosterhout en omringende dorpen naar school toe. Het oorspronkelijke gebouw van Menorah aan de Krijtenberg is te klein om alle groepen plaats te bieden. De school daarom wordt in schooljaar 2022/2023 verdeeld over twee locaties. Eén aan de Kamerlingh Onneslaan en één aan de Krijtenberg. De kinderen worden daarom, aan de hand van waar ze wonen, over de twee locaties verdeeld. De kinderen van groep 7 en 8 maken hun laatste jaren/jaar gezamenlijk af aan de Krijtenberg. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op locatie Griegstraat starten de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.45 uur. 
De leerlingen van groep 1 zijn op vrijdag vrij.

Op de voorschool kunnen kinderen (vanaf 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar) voor 2 dagdelen (ochtenden) terecht om te spelen met leeftijdgenootjes


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij bieden op basisschool Menorah een zo veilig mogelijk leerklimaat en besteden veel tijd aan het stimuleren van veilig sociaal wenselijk gedrag. Wij zijn ervan overtuigd dat ongewenst gedrag en pesten overal voorkomt en dat het belangrijk is om de kinderen te leren om te gaan met dit gedrag en sterk te staan. Zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen zijn daarbij belangrijke karaktereigenschappen. We gaan ervan uit dat sociaal wenselijk gedrag aangeleerd en geoefend kan worden en dat het goed is om kleine ruzies te gebruiken om te leren hoe je een ruzie kunt oplossen en dat het fijn is dat je daarna weer opnieuw kunt beginnen. Ook is het goed om te beseffen dat je niet met iedereen 'beste vrienden' hoeft te zijn. Inzicht in jezelf en je eigen aandeel in een ruzie is dan ook fijn.

Terug naar boven