Basisschool Menorah

Krijtenberg 1 4904 PW Oosterhout

  • Wordt ingezet in groep 3 t/m 8
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij PCB Menorah.
Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Kom dan eens een kijkje nemen op de Menorah.

Voor ons geldt dat kinderen zich veilig moeten kunnen voelen op school. Kinderen moeten uitgedaagd worden zich breed te ontwikkelen met respect voor elkaar. Waarden en normen, rust en structuur staan bij ons hoog in het vaandel. Moderne methoden, met een focus op het taal- en rekenonderwijs zijn de basis voor ons onderwijs

Kinderen zijn al vanaf hun 2 1/2 jaar welkom op onze gespecialiseerde voorschool. Al meerdere jaren volgen en begeleiden we peuters in hun ontwikkeling. Het merendeel van de peuters stroomt door naar onze kleutergroepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thuis voelen
  • Respect
  • Ontplooiing
  • Talent
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op locatie Griegstraat en Sweelinckstraat starten de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.45 uur. 
De leerlingen van groep 1 zijn op vrijdag vrij.

Op de voorschool van de Menorah, kunnen kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar voor 2 dagdelen terecht om te spelen met leeftijdgenootjes. De voorschool is open van maandag tot en met vrijdag

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven