Basisschool Menorah

Krijtenberg 1 4904 PW Oosterhout

  • Wordt ingezet in groep 3 t/m 8
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah

Het team

Toelichting van de school

Basisschool Menorah heeft een relatief jong, gedreven team werkzaam met diverse talenten. Het team kenmerkt zich door goed samen te werken en elkaar te steunen wanneer dit nodig is. Er heerst een ontspannen sfeer en er wordt veel gelachen met elkaar. Kinderen en ouders merken dit aan hoe er met elkaar omgegaan wordt. Er wordt met plezier gewerkt en dat stimuleert kinderen in hun ontwikkeling.

Op basisschool Menorah bieden we allerlei stagiaires de kans om het vak van leerkracht of onderwijsassistente te leren. Zij bieden ons als school een meerwaarde door er te zijn en nieuwe inzichten van hun opleiding aan ons door te geven. Ook hebben we zij-instromers die binnen onze stichting een baan hebben en tegelijkertijd (onder begeleiding) steeds meer zelfstandig lesgeven. Dit geldt ook voor de LIO-stagiaires (Leraar In Opleiding).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht streven wij ernaar om tijdig vervanging te zoeken. In deze tijden van het tekort aan leraren is het een lastige opgave om altijd een invaller te vinden. De eerste dag van afwezigheid van de groepsleerkracht wordt er altijd voor opvang van de leerlingen gezorgd. Dit kan ook zijn dat de leerlingen verdeeld worden over de overige klassen. Vanaf de tweede dag van afwezigheid kunnen wij niet altijd garanderen dat de leerlingen opgevangen kunnen worden en kan het nodig zijn om de klas naar huis te sturen. Uiteraard is dit niet iets dat we graag doen, dus zullen we dit altijd als laatste optie inzetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van het leerstofjaarklassensysteem.

Daarnaast is er de mogelijkheid om groepsdoorbrekend / ontwikkelingsgericht te werken voor diverse vakken. Dit houdt in dat een leerling in een hoger of lager leerjaar de instructie volgt omdat dit beter aansluit bij het niveau van de leerling. Dit is maatwerk en wordt per leerling per vakgebied bekeken. 

We hebben zowel enkele klassen als combinatieklassen. Het werken met combinatieklassen heeft voor- en nadelen. Wij richten ons vooral op de voordelen. In een combinatieklas leren kinderen vanzelf om zich beter te concentreren, ook wanneer er geluid is. De groepen binnen een combinatieklas zijn kleiner en wanneer instructie gegeven wordt, is dat dus vaak aan een kleinere groep kinderen. Dat gaat vlotter en kinderen kunnen daarna goed zelfstandig aan het werk. Het werken in en combinatieklas biedt ook voordelen op het gebied van differentiatie, kinderen kunnen gemakkelijk een niveau hoger of lager meeluisteren en -werken. Wij hebben de ervaring dat kinderen snel wennen aan het werken in een combinatieklas en dat ze er weinig tot geen hinder van ondervinden. In een combinatieklas is het vooral voor de groepsleerkracht belangrijk om een goed klassenmanagement te hebben, zodat veel zaken automatisch verlopen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De hierboven genoemde uren zijn gemiddelden. Leerlingen krijgen altijd de mogelijkheid om werk af te maken wanneer de gegeven tijd niet toereikend is. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben een ondersteuningsgroep voor de laagst-scorende kinderen (rekenen, spelling, taal).
Deze kinderen krijgen verlengde instructie en extra oefening op de onderdelen waar ze nog moeite mee hebben.
Ook de hoogst-scorende kinderen krijgen verlengde instructie en aangepast materiaal dat past bij hun niveau.

Wij bieden extra ondersteuning aan hoog- en meerbegaafden aan.
Zij krijgen, één dagdeel per week in een kleine groep, extra uitdagingen aangeboden, waarmee ze in de klas zelfstandig aan de slag gaan. 

Drie gedragsspecialisten zijn opgeleid om zelf o.a. Rots en Water trainingen te verzorgen. Eén collega heeft recentelijk de opleiding gedragsspecialist gedaan en één collega heeft afgelopen schooljaar de opleiding rekencoördinator gedaan.

Deze gespecialiseerde collega's worden ingezet om kinderen en leerkrachten te helpen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We gaan in schooljaar 2023/2024 starten met een nieuwe rekenmethode die de kans biedt om alle leerlingen op het eigen niveau uit te dagen. Ook maken we in dit schooljaar de keuze voor een nieuwe taalmethode die het best past bij onze school en ons onderwijs. Het is de bedoeling dat deze nieuwe methodes ook voldoende lesstof biedt voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschool Menorah is gevestigd in basisschool Menorah op de locatie aan de Griegstraat.

De voorschool is speciaal voor kinderen vanaf 2 ½ jaar tot 4 jaar. Zij kunnen 2 of meer dagdelen terecht om te spelen met leeftijdsgenootjes. De voorschool is erop gericht dat peuters zich kunnen ontplooien en leren rekening te houden met een ander. Zij spelen, knutselen, luisteren naar een verhaal, zingen liedjes en leren met elkaar om te gaan. Op de voorschool willen wij bereiken dat uw kind goed voorbereid is op het basisonderwijs. Dit doen wij o.a. door samen te werken met de kleutergroepen en waar mogelijk feesten (sinterklaas, kerst e.d.) gezamenlijk te vieren. 

De slogan van onze voorschool; GROEI jij met ons mee? 

Kernwaarden:
– Wij zorgen voor Geborgenheid door vaste leidsters in de groep.
– Wij bieden Regelmaat door een vast dagritme.
– Ieder kind mag zich Ontwikkelen op zijn eigen tempo.
– Wij kijken naar de Eigenheid van ieder kind.
– Integriteit is voor ons vanzelfsprekend.

Terug naar boven