Basisschool Menorah

Krijtenberg 1 4904 PW Oosterhout

  • Wordt ingezet in groep 3 t/m 8
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah
  • Schoolfoto van Basisschool Menorah

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool Menorah is een relatief jong, gedreven team werkzaam met diverse specialismen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht streven wij ernaar om tijdig vervanging te zoeken. In deze tijden van het tekort aan leraren is het een lastige opgave om altijd een invaller te vinden. De eerste dag van afwezigheid van de groepsleerkracht wordt er altijd voor opvang van de leerlingen gezorgd. Dit kan ook zijn dat de leerlingen verdeeld worden over de overige klassen. Vanaf de tweede dag van afwezigheid kunnen wij niet altijd garanderen dat de leerlingen opgevangen kunnen worden en kan het nodig zijn om de klas naar huis te sturen. Uiteraard is dit niet iets dat we graag doen, dus zullen we altijd als laatste optie inzetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van het leerstofjaarklassensysteem.

Daarnaast is er de mogelijkheid om groepsdoorbrekend / ontwikkelingsgericht te werken voor diverse vakken. Dit houdt in dat een leerling in een hoger of lager leerjaar de instructie volgt omdat dit beter aansluit bij het niveau van de leerling. Dit is maatwerk en wordt per leerling per vakgebied bekeken. 

We hebben zowel enkele klassen als combinatieklassen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De hierboven genoemde uren zijn gemiddelden. Leerlingen krijgen altijd de mogelijkheid om werk af te maken wanneer de gegeven tijd niet toereikend is. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben een ondersteuningsgroep voor de laagst-scorende kinderen (rekenen, spelling, taal).
Deze kinderen krijgen verlengde instructie en extra oefening op onderdelen waarop ze zijn uitgevallen aangeboden.
Ook de hoogst-scorende kinderen krijgen verlengde instructie en aangepast materiaal dat past bij hun niveau.

Wij bieden extra ondersteuning aan hoog- en meerbegaafden aan.
Zij krijgen, één dagdeel per week in een kleine groep, extra uitdagingen aangeboden, waarmee ze in de klas zelfstandig aan de slag gaan. 

Drie gedragsspecialisten zijn opgeleid om zelf o.a. Rots en Water trainingen te verzorgen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschool Menorah is gevestigd in basisschool Menorah op de locatie in de Griegstraat.

De voorschool is speciaal voor kinderen vanaf 2 ½ jaar tot 4 jaar. Zij kunnen 2 of meer dagdelen terecht om te spelen met leeftijdsgenootjes. De voorschool is erop gericht dat peuters zich kunnen ontplooien en leren rekening te houden met een ander. Zij spelen, knutselen luisteren naar een verhaal, zingen liedjes en leren met elkaar om te gaan. Met de voorschool willen wij bereiken dat uw kind goed voorbereid is op het basisschool onderwijs. Dit doen wij o.a. door samen te werken met de kleuterklassen en waar mogelijk feesten (sinterklaas, kerst e.d.) gezamenlijk te vieren. 

De slogan van onze voorschool; GROEI jij met ons mee? 

Kernwaarden:
– Wij zorgen voor Geborgenheid door vaste leidsters in de groep.
– Wij bieden Regelmaat door een vast dagritme.
– Ieder kind mag zich Ontwikkelen op zijn eigen tempo.
– Wij kijken naar de Eigenheid van ieder kind.
– Integriteit is voor ons vanzelfsprekend.

Terug naar boven