Basisschool de Paasberg

Paasberg 14 6862 CC Oosterbeek

Schoolfoto van Basisschool de Paasberg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een gemiddelde van alle indicatoren van 7,9 gegeven door onze leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 is heel mooi!

Het rapportcijfer van 8,1 dat de leerlingen aan school geven is een groot compliment! We blijven ons inspannen om deze hoge waardering vast te houden en waar nodig nog te verbeteren. Heel mooi compliment aan de leerkrachten is de 8,6 voor hulp waar nodig én de uitleg die gegeven wordt.

De afzonderlijke waarderingen voor de items geven informatie over de schoolbeleving van deze kinderen. 


 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het is opnieuw een mooi compliment van onze ouders/verzorgers dat het gemiddelde van de oudertevredenheid op onze school 7,7 is.

We zien in de uitslag ook zeker aandachtspunten waar we aandacht aan zullen besteden.


Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven