Basisschool de Paasberg

Paasberg 14 6862 CC Oosterbeek

Schoolfoto van Basisschool de Paasberg

In het kort

Toelichting van de school

Het doel van ons onderwijs is kinderen te begeleiden in hun (kennis)ontwikkeling. We bieden leerlingen een veilige, en tevens een uitdagende omgeving, waarbinnen zij zich kunnen ontplooien, op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied. Wij willen de kinderen leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging. De school legt de basis voor de keuzes die onze leerlingen gaan maken. We zijn een school met kwalitatief goed onderwijs in een goede sfeer, waar kinderen gekend worden en met plezier naar toe gaan. We zijn een identiteitsgebonden school. De christelijke cultuur willen we bekendmaken aan onze leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkeling
  • sociaal-emotioneel groeien
  • samenwerken
  • plezier in leren
  • ICT vaardig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de school is ook een peuterspeelzaal aanwezig. Deze psz heet Dol-fijn. Meer informatie? Klik op volgende link:

https://speelzaaldolfijn.nl/ 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De bijlages over veiligheid, pesten en signalering van kindermishandeling zijn bovenschools met elkaar afgestemd. Op school hanteren we vooral voor de leerlingen een vertaling van de Kanjermethodiek genaamd: 'Beleid Gewenst Gedrag' en ons eigen 'Anti pest protocol'.

Terug naar boven