Kindcentrum de Vliertuin

St. Jorisstraat 1 5091 SC Oost West en Middelbeers

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 heeft bs De Beerze deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek dat afgenomen werd door middel van Vensters PO. Bij het onderzoek (februari 2022) werd de tevredenheid onder de leerlingen gepeild. In de periode maart-april 2022 zijn we met de leerlingenraad en MR in gesprek gegaan de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. De algemene tevredenheid scoort een 8,2. Het valt op dat de score voor welbevinden lager ligt dan de score voor ervaren veiligheid en aantasting veiligheid. Vooral richting groep 8 neemt het welbevinden van de leerlingen iets af. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 heeft bs De Beerze deelgenomen aam een tevredenheidsonderzoek dat afgenomen werd door middel van Vensters PO. Bij het onderzoek (februari 2022) werd de tevredenheid onder ouder(s)/verzorger(s) gepeild. In de periode maart-april 2022 gaan we met ouders in gesprek over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Het aantal respondenten is 23%. Dit maakt dat de uitkomst van het onderzoek niet voldoet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. 
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven