Kindcentrum de Vliertuin

St. Jorisstraat 1 5091 SC Oost West en Middelbeers

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vliertuin

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van kindcentrum de Vliertuin. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft het kindcentrum een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Kindcentrum de Vliertuin

Ons kindcentrum staat in het dorp Oost-, West-, Middelbeers, onderdeel van de gemeente Oirschot, en bestrijkt een groot voedingsgebied in dit dorp. Wij zijn gehuisvest in drie gebouwen, op drie locaties. Samen met onze kinderopvangpartner Etuda vormen wij een kindcentrum. Op de locatie in Middelbeers wordt onderwijs verzorgd voor groep 1 t/m 8, op de locatie in Oostelbeers voor groep 1 t/m 6. In het komende jaar zal er nieuwbouw worden gerealiseerd op de locatie van sportpark de Klep. Dit proces is op dit moment in volle gang. In het najaar van 2025 maken we de overstap naar nieuwbouw. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We doen het SAMEN.
  • We bieden VEILIGHEID.
  • Wij ontwikkelen DUURZAAM.
  • We hebben oog voor TALENT.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op teldatum 1 februari 2024 zaten er 422 leerlingen op kindcentrum de Vliertuin. 

De verdeling van deze leerlingen over de beide locaties is als volgt:

locatie Oostelbeers 98 leerlingen

locatie Middelbeers 324 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Vliertuin wordt gewerkt met een continurooster. Bij dit continurooster gaan alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur naar school. Op woensdag gaan alle kinderen 's ochtends van 8.30 tot 12.30 uur naar school en zijn ze 's middags vrij. Op vrijdag hebben de kinderen van groep 1 de hele dag vrij en gaan de kinderen van de groepen 2 t/m 8 van 8.30 tot 14.45 uur naar school.

Op alle dagen biedt kindcentrum de Vliertuin opvang ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om hun kind(eren) gebruik te laten maken van voorschoolse opvang (VSO) en/of buitenschoolse opvang (BSO) op de locatie in Middelbeers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid en monitoring

In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren. Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, zal de school op basis van deze gegevens het beleid aanpassen. 

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de naleving van de zorgplicht van de school voor de sociale veiligheid van de leerlingen. 

Preventieteam op de Vliertuin

Op ons kindcentrum is er een inloopspreekuur van jeugdverpleegkundigen van GGD Brabant-Zuidoost en jeugdhulpverleners van WIJzer-Oirschot. De zogeheten preventieduo’s zijn op een vast moment in de week op ons kindcentrum aanwezig. Ouders en medewerkers van het kindcentrum kunnen bij twee vaste gezichten terecht met vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid van kinderen van 0 tot 13 jaar. Of u nu een grote of kleine vraag hebt, of even van gedachten wilt wisselen, loop gerust bij ze binnen.

Het preventieteam is op donderdag aanwezig:

8u30-10u30 Desirée Schepens (jeugdverpleegkundige GGD)

13u00-16u00 Jolanda van Gils (Team Wijzer)

Terug naar boven