Het Koloriet

Patrijsstraat 4 7731 ZL Ommen

Schoolfoto van Het Koloriet

Het team

Toelichting van de school


De directie van de school bestaat uit de directeur. De directeur van de school wordt bijgestaan door 2 bouwcoördinatoren (OB-MB/BB) en een IB-er. Samen vormen de directeur, de bouwcoördinatoren en de IB-ers het klein MT van de school. Het aantal teamleden is 15: allen in deeltijd. Het team bestaat uit 13 vrouwen en 2 mannen. De leeftijdsopbouw wordt weergegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-8-2018).

Leeftijdsindeling:

25-35 jaar 2 personen

35-45 jaar 2 personen

45-55 jaar 4 personen

55-65 jaar 7 personen

Aantal formatie-eenheden is 8,7

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De invoering van de wet Werk en Zekerheid heeft grote gevolgen voor het inschakelen van vervangers bij ziekte of andere calamiteiten. Daarnaast is door het tekort aan leerkrachten afgelopen jaar gebleken dat vervanging vanuit de invalpool vaak niet mogelijk is. De vervanging wordt intern zoveel mogelijk opgelost door extra inzet van teamleden, door groepen te splitsen, of als er echt geen andere mogelijkheid is, een groep naar huis te sturen. Floreant maakt gebruik van de invalpool SLIM.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dyslectische kinderen, kinderen met ASS/ DCD/ ADHD/ ADD, Hoog- en meerbegaafdheid/ TOS

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven