Het Koloriet

Patrijsstraat 4c 7731 ZL Ommen

Schoolfoto van Het Koloriet

In het kort

Toelichting van de school

Het Koloriet is een protestant-christelijke school en is onderdeel van Stichting Floreant. Koloriet betekent kleurschakering/kleurmenging. We leren de kinderen vanuit een christelijke identiteit respect te hebben voor de medemens en de wereld waarin wij leven. Daarbij hebben wij oog voor de verschillen tussen kinderen. Kinderen leren gebruik te maken van elkaars talenten om zo samen tot een resultaat te komen. Kernwoorden uit onze visie zijn: samenwerken, samen leren en leven, zelfstandig werken en aandacht. Iedereen is welkom op onze school, mits men de uitgangspunten van ons onderwijs respecteert. De school staat in de wijk Dante en is onderdeel van Kindplein West. We hebben een prachtig nieuw gebouw en een mooi groen plein, waar we met de hele school veel gebruik van maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • thematisch onderwijs
  • buiten spelen en leren
  • warm en betrokken
  • groepsdoorbrekend werken
  • nieuw gebouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Koloriet start naar verwachting het schooljaar 23-24 met 200 leerlingen. De verwachting is, dat dit in de loop van dit schooljaar uitgroeit tot 220 leerlingen. Het leerlingaantal zal komende jaren rond dit aantal blijven schommelen. De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen: 1/2, 1/2, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naar verwachting zal halverwege het schooljaar 23-24 een instroomgroep worden gestart.

De naam Het Koloriet verwijst naar kleurmenging. De school verwijst hiermee naar het kleurrijke karakter van iedere leerling. De meeste leerlingen komen uit gezinnen met een vrij stabiele thuissituatie. In vrijwel alle gezinnen werken beide ouders en zijn de huishoudelijke taken tussen partners verdeeld. Leerlingen van Het Koloriet spelen graag samen en voelen zich verantwoordelijk voor de ander. Problemen worden verteld aan ouders of leerkrachten. Ze kenmerken zich door een brede interesse en door veel te willen doen, mee te denken en mee te beslissen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven