Het Koloriet

Patrijsstraat 4c 7731 ZL Ommen

Schoolfoto van Het Koloriet

In het kort

Toelichting van de school

Het Koloriet is een protestant-christelijke school en is onderdeel van Stichting Floreant. Koloriet betekent kleurschakering/kleurmenging. Het onderwijs op Het Koloriet richt zich op de verschillen tussen leerlingen. We bieden een zo’n passend mogelijk aanbod binnen de grenzen van wat de school kan bieden. Samenwerken en van elkaar leren zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Iedereen is welkom op onze school, mits men de uitgangspunten van ons onderwijs respecteert. De school staat in de wijk Dante en heeft een groot groen plein. Het sportveld delen we met onze buurschool De Dennenkamp.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch leren gr 1 t/m 8
  • Groepsdoorbrekend leren
  • Buiten leren en bewegen
  • Nieuw gebouw
  • Engels va gr 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Koloriet start naar verwachting het schooljaar 22-23 met 200 leerlingen. De verwachting is, dat dit in de loop van dit schooljaar uitgroeit tot ongeveer 220 leerlingen. Het leerlingaantal zal komende jaren rond dit aantal blijven schommelen. Regionaal is echter wel sprake van een krimpsituatie. De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen: 1/2, 1/2, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naar verwachting zal halverwege het schooljaar 22-23 een instroomgroep worden gestart.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven