Het Koloriet

Patrijsstraat 4 7731 ZL Ommen

Schoolfoto van Het Koloriet

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Eens in de 2 jaar wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden. Het laatste onderzoek dateert van februari 2015. Daaruit blijkt, dat de leerlingen van onze school tevreden zijn over pedagogisch en didactisch klimaat, hun leeromgeving, de sfeer en de persoonlijke aandacht. Het Koloriet heeft vanaf de fusie in 2012 een leerlingenraad, waar afgevaardigden van groep 6, 7 en 8 namens hun groep onderwerpen inbrengen die bijdragen aan het welzijn van de leerlingen.

De school neemt februari 2017 opnieuw een tevredenheidsonderzoek af.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven