De Leemstee

Helmichtstraat 44 7574 TX Oldenzaal

 • Schoolfoto van De Leemstee
 • PBS
Gezonde school
Verkeersveiligheidslabel
 • Schoolfoto van De Leemstee
 • Werken met digitale hulpmiddelen in de hele school (iPad en Chromebooks).
 • In de school onze eigen schoolbibliotheek.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurend verlof proberen we altijd eerst op te vangen met de inzet van eigen personeel.

Is dat niet mogelijk of betreft het langdurig verlof dan zullen we een beroep doen op de inval poule van KONOT of het mobiliteitscentrum van het OBT.

In het aller uiterste geval zal er worden gekozen om een groep naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie van de school:

Dit schooljaar zijn we gestart met 10 groepen.

Het onderwijsteam bestaat uit 25 personen waarvan het grootste gedeelte werkzaam is als groepsleerkracht. Enkelen leerkrachten hebben naast het lesgeven andere taken namelijk:

 • Interne Begeleider;
 • Gedragsspecialist;
 • Digi-coach;
 • Meer- en hoogbegaafdheid coördinator;
 • Taal-coördinator;
 • Reken-coördinator;
 • Schoolopleider;
 • Bouwcoördinator.

Op de Leemstee werken we in de onderbouw op de wijze van het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Binnen OGO zijn: nieuwsgierig zijn, (zelf)vertrouwen hebben en emotioneel vrij zijn belangrijke basiskenmerken. Deze basiskenmerken zijn belangrijke voorwaarden voor het jonge kind om te kunnen groeien en bloeien. Binnen ons onderwijsaanbod staat enerzijds het veiligstellen van de basiskenmerken en anderzijds het creëren van uitdagende en betekenisvolle leersituaties centraal. De leidende activiteit binnen onze ontwikkelingsgerichte manier van werken bij het jonge kind is spel.  

Muziek: Alle groepen krijgen één keer in de week les van een vakleerkracht muziek. Dat geldt voor de groepen 1 t/m 8.

Bewegingsonderwijs: Alle groepen krijgen één keer in de week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dat geldt voor de groepen 1 t/m 8. De tweede les bewegingsonderwijs wordt verzorgt door de groepsleerkracht met een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Leemstee doet elk kind ertoe. Wij willen dat elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en de kans krijgt zijn/haar eigen talenten te ontwikkelen. Wij bieden kinderen de kans om te werken op eigen niveau.

Wij zijn trots op de kwaliteit van het onderwijs en het team. We werken samen in een prettig schoolklimaat waaraan iedereen bijdraagt. Enkele leerkrachten binnen het team hebben een speciale functie om extra ondersteuning te bieden aan de onderwijsbehoefte van elk kind.

We hebben meerdere medewerkers met specifieke taken binnen de zorgstructuur van de Leemstee, waaronder interne begeleiders en een gedragsspecialist. Ook zijn er verschillende coördinatoren binnen het team voor lezen, rekenen, taal en voor de meer- en hoogbegaafdheid. Naast de zorg die we als school intern kunnen bieden, hebben we ook de mogelijkheid om specifieke ondersteuning aan te vragen bij het Onderwijs OndersteuningsCentrum (OOC). Eén dag in de week is er op school een externe logopedist en een externe schrijftherapeut aanwezig die praktijk houdt onder schooltijd.

Periodiek is er intern zorgoverleg met directie en het zorgteam. Met externe partners is er 3 keer per jaar een ZorgAdviesTeam overleg. Alles wat we als school doen op het gebied van zorg staat beschreven in het document "Zorgstructuur De Leemstee", zie onderstaande link.

In schooljaar 2022-2023 is er een pilot op school met maatschappelijk werk van Wijkkracht. Zij zullen elke week enkele uren aanwezig zijn op school.

Zorgstructuur De Leemstee

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Leemstee is de zorgstructuur beschreven in een beleidsplan. Hierin kunt u lezen hoe wij proberen alle leerlingen op de juiste manier te begeleiden.

Zorgstructuur

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven