De Leemstee

Helmichtstraat 44 7574 TX Oldenzaal

  • Schoolfoto van De Leemstee
  • PBS
Gezonde school
Verkeersveiligheidslabel
  • Schoolfoto van De Leemstee
  • Werken met digitale hulpmiddelen in de hele school (iPad en Chromebooks).
  • In de school onze eigen schoolbibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

De Leemstee, een leertuin voor elk kind.

Elk kind moet kunnen groeien en bloeien in deze leertuin. Wij bieden uitdagende leersituaties aan net boven het niveau van onze leerlingen. Hierbij staat elke leerling centraal en bewaken wij het leerproces. Samen met ouders, leerkrachten en leerlingen zorgen we voor een positief leef- en leerklimaat waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. 

Kernbegrippen die we hierbij gebruiken zijn veiligheidvertrouwen, respect, verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Onze school is een Brede School. Brede school “Breedwijs Zuid Berghuizen” combineert onderwijs, kinderopvang, peuterwerk, voor- en naschoolse opvang, sport en welzijn onder één dak. Diverse activiteiten binnen de wijk worden in een gezamenlijk programma georganiseerd. Wij zijn gehuisvest in een modern en multifunctioneel gebouw. Samen met onze ouders en partners werken wij met behulp van PBS aan een positief schoolklimaat waarin ieder kind zich maximaal kan ontwikkelen. Deze website geeft u informatie over onze school. Mocht u meer willen weten over De Leemstee, dan bent u van harte welkom of kunt u telefonisch een afspraak maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gecertificeerde SWPBS school
  • Brede School "BreedWijs"
  • Ontwikkelingsgericht werken
  • Groen Schoolplein
  • Tijd voor Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 wordt er een leerlingenaantal van 224 leerlingen verwacht (op teldatum 1 oktober 2022).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven