De Leemstee

Helmichtstraat 44 7574 TX Oldenzaal

  • Schoolfoto van De Leemstee
  • Schoolfoto van De Leemstee
  • Werken met digitale hulpmiddelen in de hele school (iPad en Chromebooks).
  • In de school onze eigen schoolbibliotheek.
  • SWPBS
Gezonde school
Energy challenges
Verkeersveiligheidslabel

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2023 is een nieuw tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en medewerkers. Ouders geven De Leemstee een 8. Op bijna alle vlakken zijn wij gestegen t.o.v. 5 jaar geleden. Ouders geven in de terugkoppeling onder andere aan dat leerkrachten veel persoonlijke aandacht hebben voor leerlingen en dat de school laagdrempelig is.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven