SWS de Humstee

Wengeweer 2 9883 PR Oldehove

  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Omdat we de stem van de leerling heel belangrijk vinden, hebben we een leerling-tevredenheidsonderzoek afgenomen in groep 6, 7 en 8. Deze afname vond plaats in februari 2022. De uitkomsten gebruiken we om, met de leerlingen, het team en de ouders, te kijken waar en wat we kunnen verbeteren. Dit doen we ook met de leerlingenraad en in de KIVA-lessen in de klassen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Door op de bijlage te klikken kunt u de details lezen van het oudertevredenheidsonderzoek van februari 2019.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven