SWS de Humstee

Wengeweer 2 9883 PR Oldehove

  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee
  • Schoolfoto van SWS de Humstee

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Samenwerkingsschool 'de Humstee'. Achter alle informatie op deze site treft u een fijne school met een betrokken en hardwerkend team, prettige ouders en vooral prachtige kinderen die zich thuis voelen op onze school.

Op 'de Humstee' kunnen kinderen spelen, leren en vooral groeien

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige en goede sfeer
  • Deskundige leerkrachten
  • Zorg voor alle leerlingen
  • Laagdrempelig voor iedereen
  • Beredeneerd onderwijsaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sws de Humstee is een school die is ontstaan uit de fusie van obs Jan Bierma en cbs De Wingerd.  Hiermee is het totale leerlingaantal hoger dan de twee afzonderlijke scholen waarbij het mogelijk is geworden om het basisonderwijs voor het dorp Oldehove en de omliggende dorpen bestaansrecht te blijven bieden.

De prognoses geven een lichte daling aan voor het aantal leerlingen in de komende jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven