Kindcentrum de Linde

Spoordonkseweg 1 5688 KB Oirschot

Schoolfoto van Kindcentrum de Linde

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kinderen zijn tevreden over de school, hun klas, de lessen en de uitleg van de leerkracht. Deze resultaten liggen boven de referentiescores en zijn verder gestegen. Hier besteden we veel aandacht aan en dan is het fijn dat de kinderen dit zo ervaren. De resultaten worden deze maand besproken met de kinderen van de kindermeedenkraad. Zij mogen dan met voorbeelden aangeven waar ze tevreden over zijn en wat we nog kunnen verbeteren. 
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn blij vanuit de peiling terug te krijgen dat ouders tevreden zijn met het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de informatie en communicatie vanuit ons kindcentrum. Op 6 april 2022 hebben we deze resultaten ook nog eens inhoudelijk besproken in een klankbordgesprek. Zo weten we wat zij sterk vinden op De Linde en wat nog verbeterd kan worden. Ieder jaar organiseren we vier klankbordvergaderingen met ouders waarin we steeds in gesprek gaan over de keuzes die we in het kindcentrum maken. Zo werken we samen aan kwaliteit op De Linde. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven