Kindcentrum de Linde

Spoordonkseweg 1 5688 KB Oirschot

Schoolfoto van Kindcentrum de Linde

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de resultaten uit de leerlingtevredenheidspeiling als het gaat om de gebieden contact met de docent, sociale veiligheid van leerlingen, schoolgebouw en omgeving, het welbevinden en tevredenheid over de leerkracht en de groep. Deze resultaten liggen boven de referentiescores en zijn verder gestegen. Ook zijn er resultaten die we verder willen onderzoeken en willen meenemen in ons school-ontwikkelingsplan. We gaan het komende schooljaar inzetten op een verbetering van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de kernvakken. Deze zijn qua resultaten weliswaar op orde, echter kinderen geven aan dat ze deze saai vinden. Ook hebben we de ambitie om in ons aanbod meer te gaan inzetten op het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden door middel van ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw en ontdekwerk in de bovenbouw. Daar liggen onze ambities en kinderen geven hierop in deze peiling een score die ligt onder de referentiescore.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn blij vanuit de peiling terug te krijgen dat ouders tevreden zijn met de schooltijden, het gebouw, de leerkracht, het contact met de school en vooral de ontwikkeling van hun kinderen. Over de onderwerpen, waarbij we lager scoren dan de referentiescores gaan we met ouders in gesprek. Gedurende het jaar hebben we klankbordvergaderingen waarin ouders random worden uitgenodigd en met ons in gesprek gaan over keuzes die we in de school maken. Tijdens deze gesprekken zullen dan ook onderwerpen als informatievoorziening, veiligheid en mogelijkheden voor kinderen met extra leerbehoeften aan bod komen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven