Kindcentrum de Linde

Spoordonkseweg 1 5688 KB Oirschot

Schoolfoto van Kindcentrum de Linde

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Vertrouwen
  • Creativiteit
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven op school

Alle kinderen van De Linde gaan 5 dagen naar school. Uitzondering hierop zijn de kinderen van groep 1, zij zijn op vrijdag vrij.

De kinderen van de Nieuwkomersklas hebben afwijkende schooltijden. Zij gaan alle dagen van de week naar school van 8.30 tot 14.15 uur.

Doordat er op De Linde met een continurooster wordt gewerkt, blijven alle kinderen tussen de middag op school. De kinderen nemen vanuit thuis fruit, eten en drinken mee. We adviseren hierbij om een gezonde lunch mee te geven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op kindcentrum De Linde werken we nauw samen met het preventieteam. Jeugdverpleegkundige Desirée Scheepens-Driesen van de GGD en Jeugdhulpverlener Jolanda van Gils van Team Wijzer zijn allebei wekelijks op dinsdag in het kindcentrum aanwezig om vragen van ouders en professionals te beantwoorden. Bij hen kunnen we terecht met zorg- en ondersteuningsvragen over opgroeien, gezondheid en opvoeding. Beiden maken gebruik van een kantoor op de eerste verdieping. Zij staan klaar voor ouders, IB’ers, pedagogisch medewerkers of leerkrachten. 

Terug naar boven