Brainportschool De Dassenburcht

Jacob Catsstraat 1 -3 5671 VP Nuenen

  • Je kind leert op maat, krijgt de vrijheid bij de keuze en de verwerking van lesstof, om zo zijn eigen leren te kunnen sturen.
  • De basisvakken, zijn de kern van ons onderwijs. Aan de basis staat een goede instructie, passend bij de behoeften van elk kind.
  • Kinderen voelen zich prettig en veilig bij ons op school. Samen is ons sleutelwoord. Ieder kind is uniek. We zijn trots op elkaar!
  • We zien wat de kinderen iedere dag nodig hebben. Als je goed luistert en kijkt naar elk kind hoor en zie je waar je op kunt sturen.
  • Jouw kind groeit op in een unieke kennisregio. Daarom vinden we het belangrijk en kansrijk om één van de 10 Brainport basisscholen te zijn.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen zijn tevreden over onze school. Ze zijn over het algemeen blij met de leerkracht die ze hebben en gaan graag naar school. De leerkrachten leggen de leerstof goed uit, al is het bij sommigen wat te lang. Ze  bieden aantrekkelijke werkvormen aan en maken gebruik van het 3O leren, Ontdekken, ontwikkelend en ondernemend leren. Het gebouw is eveneens aantrekkelijk. De speelplaats vinden ze minder uitdagend. Kinderen willen graag betere voorzieningen om te kunnen voetballen tijdens de pauzes.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven